Det første byggetrinnet innebærer oppføring av et åtte etasjers bygg med 67 leiligheter, tilhørende utomhusarbeider, infrastruktur og parkeringskjeller. Bygget blir liggende inntil et gårdsrom med store grønne og dyrkbare uteområder med drivhus og nyttevekster som beboerne kan høste bær og frukt fra.

Når alt står ferdig vil hele prosjektet Løren botaniske bestå av cirka 390 leiligheter fordelt på syv frittstående bygg, noen næringslokaler og en barnehage med fire avdelinger. De fleste byggene vil få takterrasser med møblerte oppholdsarealer og muligheter for dyrking av for eksempel urter og grønnsaker.

– Siden lansering av første salgstrinn 12. februar i år har interessen for boligene i Løren botaniske vært meget god. Status nå er at 81 av 126 boliger er solgt. Flere av boligene er solgt med våre alternative boligkjøpsmodeller, OBOS Bostart og OBOS Deleie. Neste salgstrinn med 49 boliger legger vi ut for salg allerede i slutten av november, sier Arne Baumann, konserndirektør for boligutvikling i OBOS.

Nå ser han fram til å videreføre det gode samarbeidet med Veidekke på Løren: – Med avslutningen av Gartnerkvartalet ser vi store fordeler med å ta dette samarbeidet og det samme teamet over i et nytt prosjekt. Vi er svært opptatt av at alle skal komme trygt og vel hjem fra våre byggeplasser. På Løren har Veidekke jobbet sammenhengende 2 500 arbeidsdager uten fraværsskader, i tillegg til at de har levert overbevisende på kvalitet, sier Baumann.

– Vi takker så mye for tilliten vi igjen har fått på det tidligere industriområdet på Løren sentralt i Oslo. Vi har så langt hatt gleden av å bygge attraktive nye hjem for cirka 1 500 beboere, barnehage for 120 barn pluss noen næringslokaler i prosjektene Gartnerløkka og Gartnerkvartalet. Med kontrakten om Løren botaniske fortsetter vi det gode og lange samarbeidet med OBOS og Nordr. Det vil trolig ta rundt ti år fra vi satte spaden i jorden første gang til alt står ferdig her, sier direktør Anders W. Haugen i Veidekke Bygg Oslo.

Dette oppdraget omfatter det første av i alt syv bygg som vil bli igangsatt etter hvert som salget av leiligheter går sin gang. Verdien av hele byggeoppdraget Løren botaniske utgjør nær en milliard kroner ekskl. mva. for Veidekke.

Prosjektet gjennomføres som fossilfri byggeplass. Byggearbeidene er allerede igangsatt med planlagt ferdigstillelse høsten 2022.