Rørleggermester Asbjørn Rugnes i Vegårshei Rørleggerservice AS har funnet en enkel, men genial løsning for å legge rør i grunn og gulvvarme kjapt og frostfritt. – En revolusjonerende metode som snart vil bli en standard, mener Heidi Tveide, daglig leder for Mesterbrevnemda.

VVSforum var med da Asbjørn demonstrerte og testet ut sin oppfinnelse. – Det gikk enda raskere enn jeg hadde forventet, sa hovedpersonen selv.

Saken fortsetter under bildet:

Her viser Rørleggermester Asbjørn Rugnes i Vegårshei Rørleggerservice (t.v) frem EL-kniven som freser ut sporene til rørene i isoporen. Armaturjonsson har videreutviklet produktet og var representert på byggeplassen med distriktsansvarlig Marius Ellefsen (t.h).[/caption]

Det startet med en utfordring
Det hele startet med at Asbjørn var på oppdrag for å legge bunnledning til en enebolig.

- De nye, lave ringmurene gir kun 5-6 cm høyde, som gjør at rør blir liggende under ringmurhøyde. Jeg så straks at det var uansvarlig å legge rørene i pukk i forhold til faren for at de fryser. Derfor valgte jeg å varsle utbygger og fikk kompensert at vi måtte gjøre forbyggende tiltak.

Løsningen ble å teipe kaldtvann og varmtvann sammen og å tre på Armaflex. Deretter tredde vi på drensrør uten perforerte hull for å beskytte rørene i pukken, da det skulle komprimeres rett over.

- Det ble himla mye jobb for å kunne legge rørene og frostbeskytte dem, og jeg tenkte at slik kan vi jo ikke ha det. Derfor begynte jeg å fundere på en løsning på utfordringen.

Høy yrkesstolthet
Asbjørn har en teori utfra egne erfaringer om at når et hus er plassert feil i forhold til vind, vil luften som blåser over et hustak skape undertrykk på leside av huset. Da kan man risikere at luft suges og blåses under huset.

- Som rørleggermester og medlem av VVS Eksperten og Rørentreprenørene, har jeg en solid yrkesstolthet. Jeg har alltid vært opptatt av forebygging og hva kan jeg gjøre for å øke kvalitet og holdbarhet, sier han og trekker fram faktorer som riktig materialvalg, riktig leverandør, riktig metode og risikoanalyse i alt han foretar seg.

Saken fortsetter under bildet:

Asbjørn Rugnes i gang med slissingen i isoporen. - Denne maskinen gjør det svært effektivt å gjøre jobben, sier Asbjørn Rugnes.[/caption]

- Det måtte gjøres noe for å imøtekomme de nye ringmurene, og det måtte finnes på noe smart for å forbygge fryste rør, sier han til VVS-forum.

- I alle år har man lagt rør i rør i pukk. Sånn er det bare, det er ikke annen måte å gjøre det på. Men da vi skulle legge bunnledning og så at det plutselig nesten ikke var pukk inni ringmur, så jeg at dette utgjorde en stor fare.

Her ser man hvordan man isolerer rørene.[/caption]

Utfordringen med å legge rør i bjelkelag, er at man da ofte kommer i konflikt med ventilasjon, forklarer han.

- Ofte kommer det kanaler akkurat der man tenker å ha rørføringer, som påvirker utskiftbarheten. Vi har etterspurt tegninger mange ganger før vi skal legger bunnledning, slik at vi kan ta høyde for ventilasjon, men ofte er ikke disse klare. Derfor blir man nærmest tvunget til å legge rør som bunnledninger.

Fra idé til alvor
Etter at Asbjørn hadde løst utfordringene knyttet til den nevnte eneboligen, tok han PC-en fatt og søkte på nettet etter en varmekniv. Men siden han ikke hadde noen flere oppdrag på hus akkurat da, lot han det være med det.

- Så fikk jeg et oppdrag på huset til min onkel og tante, og jeg børstet støvet av utfordringen som lå friskt i minne. Nye søk på nettet satte meg på sporet av et verktøy som kunne fungere. Snart forsto jeg også hvilke potensial det hadde. Det bare raste på med muligheter og løsninger på mange utfordringer for bransjen. Det løser ikke bare frostproblematikken, men løser også utfordringen med at å legge rør i rør i pukk, som ikke er en godkjent installasjon. PGA-rørene har ikke den trykkfastheten som kreves for å ligge nedgravd i pukk. Men denne løsningen er et alternativ som viper rørene opp i en godkjent installasjon.

Fordelen med denne metoden, er blant annet:
* Godkjent, frostsikker og effektiv installasjon
* Fleksibel metode
* Får kontrollert oppstikk og sluk
* Får låst oppstikkene i vater og slipper å rette på oppstikk med to bend over gulv
* Slipper risiko for rettssaker og erstatningskrav på grunn av at rør fryser pga. for dårlig jobb.

Saken fortsetter under bildet:

Tilstede under presentasjonen av den nye slissemetoden var også fra venstre: Medlemsansvarlig i VVS Eksperten, Geir Rune Bøkeid, Avdelingsleder for Rørentreprenørene Norge i Agder, Tore Skifjeld, Oppfinner Asbjørn Rugnes, og Heidi Tveide, daglig leder for Mesterbrevnemda i Norge.[/caption]

Flere utfordringer
Men fordelene stopper ikke der. Utfordringen med å komme seg fra en midtvegg til en yttervegg – for eksempel til utekran, er nå løst med at man kan legge rørene i første lag i EPS-en. Det vil  gi færre bøyer og direkte strekk.

- Da rør i rør-problematikken  var løst, så jeg enda flere muligheter; nemlig trekkerør for gulvvarmekursene.  Etter en tids tankevirksomhet, kom jeg på å lage to lag i isolasjonen, og at man slisser et snudd 180 graders «nøkkelhull». Så kan man kutte av rundingen og legge røret ned  -og vips har man en kile man kan lime tilbake. Og røret ligger isolert!

- Det vil gi en enorm fleksibilitet i forhold til prosjektere rørføringer. Tur og retur blir slisset ned, fram til tildelt område de skal varme. Mellom sentral og sløyfe ligger de nå isolert, som gjør det mye enklere å planlegge rørføringer. Man trenger ikke ta hensyn til rom som skal være kalde, men gå direkte. Dermed kan du oppnå:

* Økt fleksibilitet
* Bedre økonomi
* Kontroll på varmen
* Ønsket romtemperatur
* Enklere å regulere varmen
* Slipper risikoen for rettsaker pga. rør som avgir varme der de ikke skal

- Det har vært mange rettsaker på dette med gulvvarme som går gjennom rom. Med metoden min får man kontroll på hvor varmen skal avgis. Det krever at man legger rørene under armering, ellers må man lage trekkerør.

Stor begeistring
Asbjørn tok med ideene til Armaturjonsson, og snart hadde de funnet maskinen, basert på EL-kniven han så på nettet - egentlig beregnet på å skjære isolasjon.

- Vi så raskt potensialet dette hadde i markedet, og vår tekniske avdeling kastet seg kjapt rundt for å materialisere ideene. Men det er Asbjørn som skal ha æren for dette, det er han som har hatt ideene til løsningen, bekrefter Armaturjonssons distriktsansvarlig Marius Ellefsen og kan fortelle at de allerede har maskinen i salg.

- Å legge rør rett i pukk er ulovlig, men blir likevel gjort i stor skala. Denne maskinen er en revolusjonerende måte å legge ned rør på, som løser  installasjonene på en mye raskere og tryggere måte.

Avdelingsleder Tore Skifjeld i Rørentreprenørene Norge, avdeling Agder, sier at Asbjørn Rugnes har tatt tak i en problemstilling de fleste kjenner til.
- Han har videreutviklet en måte å legge rør-i-rør for tappevann i dekket, og gulvvarme på, som beskytter rørene, samt gjør det både enklere og raskere. Verktøyet er jo kjent fra før, men Asbjørn har i samarbeid med Armaturjonsson fått frem en svært effektiv slicemaskin. Jeg har jobbet i Uponor i flere tiår, så jeg kjenner godt til de utfordringene som finnes med rørføringer i dekket, og ikke minst i forhold til varme og kalde felt i rommet med hensyn til gulvvarmen. Nå blir dette tatt hånd på en mer sikker og god måte. Så all honnær til Asbjørn, med denne kjempeideen. Han tenker nytt, og ikke bare profitt, men leverer praktiske løsninger som kommer kunden til gode.

Også Heidi Tveide, daglig leder for Mesterbrevnemda, omtaler løsningen som en revolusjon innen sanitær og varmeteknikk.

- Asbjørn er i tillegg et stjerneeksempel på at det er mulig å være innovativ som rørlegger, og er således en svært god ambassadør for bransjen. Vi trenger å rekruttere enda flere håndverkere i dette landet med stolthet for faget, understreker hun.