Når rørleggerkjeden VB velger å støtte Oslo Pride så handler det om at vi ønsker å skape gode holdninger i hverdagen. -Vi firer ikke regnbueflagget når Pride-festivalene er over, men vet at det er da jobben egentlig begynner, sier Øystein Kjellsen som er daglig leder i rørleggerkjeden VB.

Håndverkerbransjen har fortsatt en lang vei å gå i sitt holdningsskapende arbeid, men nå går rørleggerkjeden VB foran og har tatt et valg om å støtte opp rundt Oslo Pride som går av stabelen 18. til 27. juni. Det gjør kjeden som består av nær 200 medlemsbedrifter og rundt 1700 rørleggere og fagpersoner, for å markere forskjelligheten som skaper det unike.

Skaper gode holdninger i hverdagen
VB ønsker å gå i bresjen på det holdningsskapende arbeidet som definerer gode arbeidsplasser. Da er likeverd, mangfold og inkludering viktige begreper.

-Det er plass til alle hos oss og vi skal bygge et godt fellesskap som er inkluderende, sier Kjellsen. Det starter ofte i det små.

-Ja, det starter rundt lunsjbordet eller i dialogen mellom kolleger. I det daglige arbeidet er vi opptatt av at det skal være en inkluderende tone og at alle skal føle seg hjemme uavhengig av kjønn, hudfarge eller legning. Vi vet at vår bransje har en lang vei å gå, men ønsker å gå foran for å vise at vi mener alvor.

FNs bærekraftsmål definerer strategien
I rørleggerkjeden VB har de valgt seg ut seks av FNs bærekraftsmål som de bevisst tar inn i selskapets egen strategi. Det mest åpenbare er å bidra til å sikre rent vann og gode sanitærforhold, men VB har også valgt seg ut målet som går på likestilling mellom kjønnene.

-Vi har allerede tatt en solid posisjon i å rekruttere flere kvinner til rørleggeryrket fordi vi vet at dette vil kunne løse tilgangen på gode rørleggere på sikt. Samtidig vil det skape et sterkere fagmiljø og gi oss nye impulser. I dag utgjør kvinnene bare to prosent av alle rørleggere. Men holdningsarbeidet i VB bærer frukter og jentene søker seg til oss. Derfor er det også naturlig for oss å også bygge opp under de gode holdningene som finnes i Oslo Pride og som vi gjerne identifiserer oss med, sier Kjellsen.

Støtter holdningsskapende arbeid
Rørleggerkjeden VB ønsker å speile selskapets verdier gjennom prosjektene de støtter og hvor de går inn som sponsor. Derfor har de også valgt å inngå et samarbeid med de norske skiskytterne.

-Vi sponser herre- og kvinnelandslaget, men også handikaputøverne. Det er viktig for oss å inkludere alle, og samtidig er det en helt naturlig og en del av vårt DNA når vi skal prioritere sponsorstøtte, sier Kjellsen.

Nå ser han og alle kollegaene fram til en fargerik feiring av ulikhetene som skaper det unike, og til å markere at bransjen er på vei mot bedre holdninger.

Oslo Pride er Norges største feiring av skeiv kjærlighet og mangfold. I 2021 avholdes det som en ti dagers hybrid festival. Du kan både oppleve festen og markeringene i Oslo, men også digitalt der du måtte befinne deg. Årets festivallåt «Head High» er signert Knut Kippersund og du finne den på Soundcloud klar for nedlasting og god stemning.