For ett år siden valgte i underkant av 50 rørleggerbedrifter å etablere Norges første landsdekkende rørleggerkonsern. Resultatet for 2023 viser at konsernet har kommet godt ut av startblokka.

– Vi er veldig fornøyde med resultatet vi leverer for 2023. Det har vært et utfordrende år for bygg og anleggsbransjen, og som konsern står vi midt i en enorm etableringsprosess, forteller konsernsjef i VB Gruppen Anders Almestad i en pressemelding.

Økonomidirektør Christian Olberg mener de gode resultatene vitner om en solid markedsposisjon og god drift i bedriftene.

– Selv om mye av det som har skjedd i forbindelse med konsernetableringen i 2023 hovedsakelig har ligget hos konsernadministrasjonen, har prosessen også krevd mye av bedriftene. Det at de leverer så solide resultater viser at kvaliteten på driften er høy, forklarer Olberg.

I tillegg til bedriftene i VB konsernet, er rundt 100 bedrifter tilknyttet som VB Partner i kjededelen av VB Gruppen. Tallene for Partnerbedriftene er enda ikke helt klare, men innkjøpsvolumet viser at også de har godt driv inn i 2024.

– Vi har enda ikke fått endelig oversikt over tallene for VB Partnerbedriftene, men estimatene våre og varekjøpet viser at også disse leverer godt i et utfordrende marked, forklarer Olberg.

2024 - et etableringsår

VB Gruppen har offensive vekstplaner, og for 2024 er hovedfokuset å styrke samarbeidet i regionene.

– Verdiskapningen skjer lokalt i klynger bestående av både integrerte- og partnerbedrifter. Klyngesamarbeidet har allerede begynt å fungere godt og gjennom 2024 har vi som mål å utvikle samarbeidet i klyngene ytterligere, forklarer Almestad.

Flere eksterne bedrifter banker også på døren og Almestad utelukker ikke ytterligere oppkjøp i løpet av 2024.

– Vi ser at mange ønsker å være en del av satsningen vår, både ved å innfusjoneres i konsernet og som partnerbedrifter. Dette tar vi som et tydelig tegn på at vi er på rett vei. Vi fortsetter arbeidet med oppkjøpsstrategien, som er en viktig del av grunnlaget for lønnsom vekst fremover. Bedriftene som vurderes inn må passe inn i VBs nyskapende kultur og komplementere vår kompetanse. Tidspunktet må også være riktig for både dem og oss, forklarer Almestad.

En viktig prosess for 2024 er integrasjonsprosessen for bedriftene som innfusjoneres i VB konsernet.

– Noe av det aller viktigste vi gjør i år er å sikre at bedriftene som allerede er på vei inn i konsernet integreres på en god og fullverdig måte. Dette er en omfattende prosess, men vi er godt i gang og har som mål at alle bedriftene skal være fullt integrert innen utgangen av 2024, avslutter Almestad.