VB blir formelt et konsern når transaksjonene er gjennomført i andre kvartal 2023. Integrasjonsarbeidet vil imidlertid starte allerede i januar 2023 og den praktiske overgangen fra kjede til konsern vil skje gradvis i løpet av 2023.

Anders Almestad blir øverste sjef i VB-konsernet. Han er i dag interim daglig leder i rørleggerkjeden VB.

- Som rørlegger-eid konsern vil VB være i en unik posisjon til å håndtere, og være med å drive, endringene VVS-bransjen står overfor. VB være i stand til å øke digitaliseringstakten, styrke rekrutteringen og den interne kompetanseutvikling, og jobbe mer systematisk og kraftfullt med bærekraft, sier Almestad.

Fra kjede til konsern

Når VB nå går fra å være en rørleggerkjede til å bli et konsern innebærer dette rent praktisk at dagens kjedemedlemmer selger sin virksomhet til VB, der betalingen skjer i form av lånefinansierte kontanter og aksjer. Fordi deler av oppgjøret skjer i aksjer, vil dagens VB-eiere fortsette å være eiere i konsernet VB. For medlemmene som ikke ønsker å selge virksomheten kan de bli værende i et kjedesamarbeid med VB gjennom konseptet «VB Partner», eller være tilknyttet kun gjennom et innkjøpssamarbeid, «VB Alliert».

- Det har hele tiden vært viktig å finne en løsning hvor det er plass til alle; både de som ønsker å selge virksomheten sin og bli en integrert del av konsernet, og de som ønsker å fortsette å være tilknyttet konsernet på en måte som ligner på dagens kjedesamarbeid, forklarer Anders Almestad.

De neste månedene skal de individuelle VB-bedriftene ta stilling til om de ønsker å bli en integrert del av konsernet, eller om de vil være tilknyttet som partner-bedrifter.

Et konsern av og for rørleggere

Prosessen frem til endelig vedtak har vært grundig og basert på systematisk involvering av bedriftseierne i VB. Tilbake i april 2021 fikk styret mandat fra VB-eierne til å utrede ulike strategiske muligheter for fremtidens VB. Omtrent ett år senere presenterte styret konsernalternativet, og i juni 2022 sa VB-eierne at de ønsket at dette sporet skulle forfølges videre. I løpet av høsten 2022 har styret jobbet tett med VB-eierne for å få på plass detaljene for konsernløsningen, forteller styreleder Tone Bjørnov.

- VB-konsernet skal være av og for rørleggere. Arbeid med en konsernløsning har vært basert på tydelig styremandat fra eierne og løsningsforslaget har hele tiden blitt testet på, og justert på bakgrunn av tilbakemeldinger fra, eierne. Dette har vært en veldig god prosess, med stort engasjement, og med mange gode spørsmål og innspill underveis, sier Bjørnov.

Bjørnov har stor tro på konsernløsningen VB i fellesskap nå har jobbet frem.

- Konsernet VB skal bli et enklere sted å være leder, et mer spennende sted å jobbe, en enklere partner å samarbeide med, og en mer bærekraftig og lønnsom virksomhet, til glede for kunder i hele landet.