126 gründerspirer fra hele landet har siden i går grublet, diskutert, jobbet frem sine løsningsforslag på fremtidens energiutfordringer. Med grønn nettside og gratis energirapport, gikk laget fra Atlanten Videregående skole til topps. Idéen har de kalt ”Grønn kunnskap”; informasjonen skal gi boligeiere svar på hvilke energiløsninger som er tilgjengelige i nærområdet der de vil bygge.

- Løsningen til vinnerlaget er svært relevant. Det er behov for tjenesten, den forenkler prosessen for brukerne, og den kan tilpasses lokalt. Dette er en spennende løsning som har stort potensial for å gjøre en forskjell – både når det gjelder økt energieffektivisering og mer bruk av fornybar energi, sier Anne M. Abelgaard, ansvarlig for Enovas barne- og ungdomssatsing.

Vinnergruppen mener at det viktigste prinsippet er at boligeiere ikke skal behøve å være eksperter eller ha noe forhåndskunnskap om energiløsninger for å velge en god løsning.

Hemmelig oppgave
Oppgaven på årets gründercamp var konfidensiell inntil den ble offentliggjort på den offisielle åpningen av gründercampen på torsdag. Etter det har ungdommene hatt et intenst døgn med oppgaveløsning.

I år var oppgaven å finne fremtidens energiløsninger for morgendagens boliger, og sette fingeren på hva de legger i begrepet ”Det grønne gullet”.

- Da vi fikk spørsmålsstillingen ”hva er det grønne gullet”, tenkte vi at gull er noe varig og verdifullt. Vi ser på kunnskap som det samme. Uten kunnskap har man ikke forutsetning for å ta de beste valgene, sier Vetle Wang Soleim fra vinnerlaget.

I vurderingen av forslagene la juryen blant annet vekt på gode argumentasjonsrekker, fremtidsrettede og nytenkende løsninger. I tillegg måtte vinnerne utarbeide en god forretningsplan – med anslag på energigevinst. Og til slutt – en oversiktlig, engasjerende og kreativ presentasjon.

- Disse elevene har anvendt sine teoretiske kunnskaper til å komme frem til en praktisk og fremtidsrettet tjeneste som kan komme både oss enkeltmennesker og samfunnet til gode. Når elevene får jobbe slik, ser de nytten av teorien og det gir motivasjon for videre læring, sier Anne Kathrine Slungård, administrerende direktør i Ungt Entreprenørskap.

Gründercampen er et samarbeidsprosjekt mellom Enova og Ungt Entreprenørskap. Over 2900 elever fra videregående skole har deltatt på lokale gründercamper. Av disse kom 126 videre til finalen i Trondheim.