Med egen BIM-ambassadør og et stort serviceapparat i ryggen, viser Uponor i Norge at de mener alvor av sin satsing på bygningsinformasjonsmodellering. – Med dette bidrar vi til økt effektivisering i prosjektene til våre kunder, sier Marcus Brenden til VVSforum.

Hovedmålgruppen er rådgivere og prosjektledere. Men også rørleggere som ikke har BIM-teknikere selv og ikke har rom for rådgivere, kan henvende seg for bistand i alle faser av prosjektet innen tappevarme og gulvvarme.

Uponor leverer løsninger og systemer for varme, kjøling, VVS og infrastruktur, og tar nå altså steget inn i BIM-verdenen som en ytterligere service for sine kunder. BIM er blitt et stadig mer utbredt 3D-verktøy i byggebransjen, og for offentlig byggherrer er dette også et krav å bruke teknologien for nøyaktige beregninger, bedre samhandling og færre feil.

Marcus Brenden er selskapets BIM-ambassadør

i Norge, og vil være bindeleddet mellom prosjektmarkedet og Uponors tekniske team. I tillegg vil han selv prosjektere tegninger og beregne tilbud, samt bistå salgs- og markedsavdelingen.

Saken fortsetter under bildet:

Det er lett å navigere i plattformen, komme til riktig modul og informasjon, legge inn tegninger,underlag og fakta opplysninger.[/caption]

- Og er det noe feil med systemet eller et objekt som ikke fungerer som det skal, kan jeg guide kundene direkte for å løse problemet, sier Brenden, som har sin base i Uponors Vestby. Her befinner også BIM-Teknikker Heidi Pedersen seg, som primært vil bistå med teknisk hjelp for kundene i programmet. Men selv om kundekontakten vil gå gjennom BIM-ambassadøren, vil de benytte hverandres kompetanse og eventuelt fordele oppgaver for å kunne serve markedet på best mulig måte, understreker han.

Ved også å dra veksler på konsernets kompetanse og ressurser sentralt, vil det gjøre dem kapabel til å påta seg mange prosjekter samtidig.

Han er ikke i tvil om at alle som vil benytte systemet deres i BIM-plattformen vil oppnå stor effekt og nytte, og sier at dette er et naturlig steg for at Uponor i Norge skal styrke seg som leverandør og legge til rette for å skape økt lønnsomhet for kundene.

Tre hovedsegmenter
Brenden forteller at BIM-plattformen er delt inn i tre hovedsegmenter:

* BIM Service – BIM Design Support skreddersydd til kundens markedskrav og behov. Uponor vil bistå kundene til å tegne og prosjektere det de måtte ønske av tekniske installasjoner innenfor deres segment.

* BIM Tools – Uponor Design Plug-in og smart funksjoner. Alle plugin kan installeres i Revit, som kan lastes ned gratis i en prøveperiode. Tidligfase design, visualisering, prosjektering, analyse, fabrikasjon og bygging, og mer er mulig i Revit. Presis 3D-modellering. Revit gir deg også mulighet for å automatisere repetitive oppgaver så du kan konsentrere deg om de viktige arbeidsoppgavene. Med Revit og BIM-verktøy er det lettere enn noensinne å samarbeide på tvers av avdelinger, firmaer, programmer og lokasjoner. Modellen lagres i skyen og kan deles mellom de prosjekterende.

* BIM Library – Et bibliotek av digitale 3D modeller fylt med data og informasjon på ditt språk (er tilgjengelig på 23 språk). For å få full tilgang til BIM-biblioteket er det bare å logge in med brukernavn og passord. For en enda bedre opplevelse kan biblioteket tilpasses den enkelte brukeren ved at den inneholder akkurat den dataen de trenger.

- Vi er i sluttfasen av å bygge opp biblioteket, og i løpet av juni inneværende år skal det inneholde nær 3000 Uponor-produkter. Noe er tilgjengelig i MagiCAD og det skal bli mer oppdatert i løpet av 2021.

Alle nye produkter vil deretter bli matet inn i biblioteket som en automatisk rutine, og BIM-plattformen vil hele tiden være oppdatert for de som benytter systemet. Som bruker, kan du raskt finne, sammenligne og tilordne produkter til et prosjekt gjør det enklere å lage nøyaktige design og feilfrie installasjoner, forbedre energieffektiviteten og energiytelsen, redusere designfeil før bygging, gi eierne et detaljert 3D-bilde av det ferdige bygget og senke totalkostnaden for byggeprosjektet.

- Har du biblioteket tilgjengelig, henter du enkelt produkter ved å klikke og laste dem rett inn i programmet. Her finner du også en rørgenerator, det vil si at du kan generere alle rørene ut fra delesortimentet du ønsker å bruke.

Rørsegmentet i BIM-plattformen er beregnet for Uponors gulvarmesystem, innomhus avløp, kulvert systemet Ecoflex, samt tappevanns- og radiatorsystemene PEX og MLC.

Han trekker også fram en annen, stor fordel med Uponors løsning:

-  Her tegner du først og legger inn effekten og dimensjonerer anlegget, så beregner programmet trykkfall og vannmengde og alt du har behov for å vite. I realiteten kan du definere rommet og henvise til en fordeler, så får du resten ut automatisk. Enklere får du det ikke!