Oppvarming og ventilasjon er en viktig del av denne økonomien, noe som har ført til at byggherre bestiller stadig mer avanserte klimaanlegg, nettopp for å kunne styre energibruken samtidig som godt inneklima opprettholdes.

- Det har vært fullt trykk i 2011 og 2012 ser ut til å fortsette i samme tempo, sier Bjørn Tore Haaland, daglig leder ved inneklimaentreprenøren Haaland Klima, som har lyktes med å hale i land en rekke store prosjekter de siste årene. Man arbeider nå med Statoil Co-location på Fornebu, Tangenten, Kommunesenter/skole på Nesodden, Mortensrud Senter, Fryd Skole og kontorbygget Skøyen Bygg B.

Mindre soner
Det er høy aktivitet innenfor både oppgradering og nybygg, og ingen tar i dag lett på inneklima. For å kunne kombinere inneklima med energiøkonomi bygges det stadig mer komplekse anlegg.

En av konsekvensene har blant annet vært økende oppdeling i klima-soner i byggene, nettopp for ikke å bruke mer energi enn nødvendig i “inaktive” soner. På for eksempel Statoil Co-location på Fornebu er det totalt 3000 slike soner, ned til størrelse rundt 10 kvadrat. Alle soner styres som egne enheter, noe som fører til stadig mer utstyr og instrumentering.

- Anleggene er blitt mer detaljerte enn noen gang. For entreprenør er det derfor mye å passe på og ikke minst teste før overlevering. Det er fort gjort å sprenge tidsskjemaet her, kravene til gjennom¬førings¬hastighet har jo ikke blitt lavere med årene, derfor har vi stort fokus på dette, sier Haaland.

Planlegger baklengs
For å være helt sikker på at alt er klart i tide og virker som det skal, sørger man for å planlegge prosjektene “baklengs”. Først setter man av riktig tid til å gå over alt før overlevering, for å kvalitetssikre programmeringen og sjekke alle funksjoner i hver enkelt sone.

Deretter legger man på aktiviteter bakover slik at man er sikker på å starte i tide, og dermed komme i mål.
- Siden anleggene er mer detaljrike enn noen gang er dette viktig, nettopp for å unngå feil og få til problemfri drift, sier Bjørn Tore Haaland.

Det er viktig at byggene viser tydelig å være velfungerende.
- Har et forretningsbygg fått dårlig rykte for inneklima kan stempelet bli vanskelig å bli kvitt, og leietakere vegrer seg, sier entreprenør Haaland, som ikke sjelden blir tatt med på råd i tidlig fase. Et energiøkonomisk bygg med godt inneklima er et klart ønske hos alle.

Mindre isvann, takk
En klar trend i bransjen er også at dokumentasjon og spesifikasjoner er av høyere og mer ensartet kvalitet. Dette gjør det enklere å komponere og prise prosjektene.

- Virkningsgradene på systemene som leveres er også blitt vesentlig høyere, sier Haaland, som ikke sjelden kommer med korrigerende innspill på dimensjonerende forutsetninger. Kombinasjonen høye internlaster, strenge klimakrav samt ønske om et lavt energiforbruk kan by på store utfordringer..

- Vi forsøker alltid å komme med tilbakemeldinger og forslag og så løse oppgaven på en fornuftig måte. Den kan innebære å senke kravene et ørlite hakk eller endre på forutsetningene. Dette kan bety at man slipper å ta i bruk lokal kjøling og heller basere seg på kun kjølt luft for å skape et godt inneklima.

Fakta:
Haaland Klima AS er klimaentreprenør med hovedvekt på leveranser av det totale klimaanlegg for flerbolighus og næringsbygg av enhver art. Selskapet har i hovedsak sitt nedslagsfelt på Østlandet, og holder til å på Bryn i Oslo. Selskapet har 26 ansatte og omsetningen for 2011 var på ca. 150 mill.