En fersk undersøkelse gjennomført av Norstat på vegne av Grohe, viser at to av fem nordmenn ikke kjenner til våtromsnormen og byggteknisk forskrift (TEK) for bygging av våtrom. Ved vannskader eller andre feil på baderommet, kan erstatningen gå i vasken dersom uhellet allerede har skjedd.

På 90-tallet var det store utfordringer med vannskader i norske hjem, noe som gjorde at våtromsnormen ble innført av byggebransjen. Normens oppgave er å gi en veiledende oppskrift for hvordan man bør oppføre og pusse opp våtrom, slik at det er i tråd med de lovfestede reglene i byggteknisk forskrift (TEK). Dette sikrer at forbrukerne sitter igjen med et godt og solid våtrom, som både er i henhold til lovens krav og som de kan ha glede av i mange år fremover.

En ny undersøkelse gjennomført av Norstat på vegne av baderomsprodusenten Grohe viser at de fleste av oss tar i bruk fagfolk når vi skal pusse opp baderommet, noe som sikrer god dokumentasjon på hvordan arbeidet er utført. Allikevel velger hver syvende nordmann å ta jobben i egne hender, ifølge undersøkelsen. Det er fortsatt altfor mange, mener Grohe-sjefen.

Anne Øiseth, Country Manager i Grohe.[/caption]

– Vi anbefaler alltid forbrukere å bruke seriøse aktører som sikrer at jobben gjøres av faglig god kvalitet, slik at man slipper noen uheldige overraskelser når jobben er utført. Det er derfor godt å se at de fleste nordmenn tar til seg slike råd, sier Anne Øiseth, Country Manager i Grohe og Leader Norway i LIXIL EMENA, og fortsetter:

– Allikevel er det 15 prosent av befolkningen som tar fatt på store våtromsjobber på egenhånd. Dette tyder på at vi har et lite stykke å gå. Utover å benytte seg av profesjonelle fagfolk, lønner det seg alltid å be om referanser av de aktuelle håndverkerne. Allerede her i prosessen kan du enkelt styre unna uproft arbeid, råder Øiseth.

Erstatningstap
Forsikringsselskaper krever også at både elektriske installasjoner og VVS-arbeid utføres av godkjent håndverker for at du skal kunne ha rett på full erstatning ved eventuelle skader. Forsikringsselskapet til Sparebank 1 og DNB, Fremtind, opplyser blant annet at de vil kunne redusere erstatningen ved brudd på sikkerhetsforskriftene.

Skadeforebygger Therese Nielsen i Fremtind[/caption]

- Brudd på disse forskriftene kan for eksempel være at kunden har gjennomført arbeidet selv, uten å være faglært, eller har engasjert noen uten nødvendige kvalifikasjoner, forteller skadeforebygger Therese Nielsen i Fremtind og legger til:

- Totalt sett har vi ikke mange saker hvor arbeid på baderom ikke er utført i tråd med forskriftene, noe som kan tyde på at mange er flinke til å bruke godkjente håndverkere. Men ser vi på saker som går på utette våtrom isolert sett, så har vi redusert forsikringsoppgjøret i relativt mange saker. I 2019 reduserte vi 20 prosent av disse skadesakene, påpeker Nielsen.

Mens gamle og slitte rør er den hyppigste årsaken til at det oppstår vannskader i norske hjem, er ikke utette våtrom heller et ukjent problem for forsikringsselskapene. I løpet av de siste tre årene har Fremtind registrert over 2 000 vannskader som følge av utette våtrom blant forsikringskundene sine. Dette gir en estimert erstatningssum på over 60 millioner kroner.

Betydning på boligmarkedet
Dersom det er utført arbeid på våtrom som ikke kan dokumenteres, øker det ikke bare risikoen for skader i ettertid, det vil også kunne trekkes fra i taksering av boligens verdi. Dette vil ha en betydning hvis du skal selge boligen. Er du derimot på boligjakt, og ser i salgsprospektet at bad eller våtrom er pusset opp i løpet av de siste ti årene, kan det lønne seg å sjekke opp dette, før du lar deg rive med i budrunden.

- Sjekk i egenerklæringen om arbeidet er utført av en godkjent håndverker og i samsvar med forskriftene, råder Nielsen, og understreker at dette er viktig for at eventuelle følgeskader skal kunne dekkes av forsikringen dersom skaden allerede har skjedd.

- Dette er også viktig for garantien din, og en eventuell reklamasjon mot håndverker. Vi har dessverre hatt tilfeller hvor kjøper ikke har klart å fremskaffe nødvendig dokumentasjon. Dette har ført til at selskapet har avslått skaden på baderom eller våtrom, avslutter Nielsen.