Årets konferanse blir den 15. i rekken under mottoet ”Det perfekte bygg”.. Denne nå tradisjonsrike konferansen er en god anledning til å bli oppdatert om det nyeste når det gjelder energibruken i bygninger, fra offentlige forskrifter til miljøriktige tekniske løsninger. Samtidig er det en hyggelig sosial begivenhet som gir god anledning til å snakke med fagfolk fra forskjellige miljøer.

Det sentrale tema blir energibruken i bygninger. Det er et mål å redusere denne med 60 prosent innen år 2050, og det krever at vi handler nå.

Et viktig tema på konferansen blir spørsmålet om hvorfor vi i så liten grad bruker de mest energieffektive og miljøriktige produktene og løsningene ved nybygging og rehabilitering.
For å gjøre noe med dette har Stiftelsen Vekst i samarbeid med Enova startet prosjektet
Enpro (Energieffektive Produkter), en database hvor produsenter kan presentere produkter som er spesielt energieffektive og miljøvennlige.

For øvrig nevner vi disse punktene på programmet:

• NVE stiller med Stand og informerer om Energimerking av bygninger og boliger.
• Energieffektivisering i St. Petersburg. Store muligheter for norske bedrifter til å bli med på leveranser å få kontakt med de rette personer: Norsk / Russisk delegasjon deltar.
• Energieffektivisering på Svalbard. Orientering om marked og muligheter.
• Enova SF deltar med flere personer som forteller om tilskuddsmuligheter.
• Høgskolen i Osloforteller om mulige prosjektoppgaver og kobler næring og læring sammen.
• Info om nye tekniske foreskrifter

Konferansens målgrupper er byggherrer, eiendomsforvaltere, arkitekter, rådgivere, teknisk ekspertise, entreprenører, produsenter, leverandører, finans, myndigheter og andre med interesse for energi og miljø.

Når du har fått nok av alt det prektige, kan du glede deg over båtens store show, og ikke minst julegaten i Kiel som åpner denne helgen.