6260 Sykkylven37426> 70 25 59 0037427> http://www.tema.no37428>