- Behovsstyrt ventilasjon er i vinden, men mange skiller ikke et moderne system fra et gammelt. Den feilen koster flesk, sier Axel Hammer i GK Norge.

Ventilasjon har i lang tid vært styrt etter behov. Kongstanken i et ventilasjonssystem er at ventiler og spjeld sluser luften til de som trenger den, og sparer luften der den ikke nyttiggjøres, altså behovsstyres.  Alle forstår at det ligger god økonomi og bedre forvaltning av ressurser i dette. Mange forstår også at all ventilasjon har vifter som gir luften fart, og spjeld som bremser luften. De fleste moderne anlegg regulerer viftehastighetene, og da også strømforbruket fra viftene, i forhold til om bygget trenger mye luft eller lite luft. Full fart på viften, for bare å treffe full stopp i spjeldene, er jo ressurssløsing.

Artikkelforfatter Axel Stuen Hammer[/caption]

30 år gamle løsninger selges som nyheter
En gang på 90-tallet ble det vanlig å regulere ventilasjonsviften etter trykket i ventilasjonskanalen. Viftens jobb ble å holde et gitt konstant overtrykk i kanalen. I denne løsningen sparer viften mye energi ved å justere luftmengden, men systemet har fremdeles en situasjon med unødvendig høy fart på vifte og unødvendig mye brems i spjeldene. Likevel er dette løsningen vi ser i mange tilbud i dag. Denne løsningen er hundretusener unna optimal drift. I et kontorbygg på 15.000 kvm må du ut med over NOK 100.000 ekstra bare i unyttig viftestrøm, hvert eneste år. Videre slites VAV-spjeldene ekstra hardt. Resultatet blir kort levetid og utskiftingskostnader som skyter i været.

Optimal drift
Optimal drift får du først når anlegget styres etter «største spjeldstilling». Det er situasjonen hvor spjeldene bremser luften minst mulig, og som naturlig vis også krever minst mulig fart på viften, og derav lavest mulig energiforbruk. Differansen mellom optimal løsning og 90-talls løsningen med konstant trykksettpunkt, er fort omkring 10 kWh/kvm i året.

Statsbygg går foran
Nylig inngikk Statsbygg sin første totaltekniske entreprise. Statsbygg ønsker at den økte oppmerksomheten om anleggene vil føre til at driften av bygget blir bedre. De store entreprenørene sitter nemlig sjelden på spisskompetanse i byggautomasjon. Statsbygg gikk derfor ut med et innkjøp av egen totalentreprise for byggautomasjon, og tror det vil kunne sikre anlegg av ønsket høy kvalitet.

Gratis kurs på VVSdagene
GK vil bruke VVSdagene i oktober, til kunnskapsdeling. På stand tar vi opp dette tema, sammen med andre relevante problemstillinger. GK tilbyr en «on-demand» foredragsserie i form av korte en-slides foredrag hvor besøkende kan sette sammen en egen meny av kunnskap. Besøkende kan velge og vrake i våre små fag-tapas servert av GKs fagdirektør for ventilasjon, professor Mads Mysen, og vår fagdirektør for byggautomasjon Roar Johansen. På stand kan du også oppleve GKs helhetlige digitale løsning integrert i et kontormiljø. GK vil i tillegg ha en egen stand for rekruttering.

Fagartikkel skrevet av Axel Stuen Hammer, GK Norge AS.