Tag: Rørentreprenørene Norge

Kan være hydrogengass også uten trykkøkning i anlegget

Etter den voldsomme eksplosjonen i sprinklersentralen i Kristiansand i juni, har FG Skadeteknikk og Rørentreprenørene Norge sett nærmere på problemet med hydrogendannelse i galvaniserte sprinklerrør. Ofte oppstår det trykkøkning i anlegget når det danner seg hydrogengass.

Ny FL-VA/VVS/Kulde er ute

VKE – Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi er med som partner når felles salgs- og leveringsbetingelser for VA/VVS/Kulde 2020 er justert.

– Vi støtter oss på DSB`s anbefalinger ved tilkobling av varmtvannsberedere...

Servicesjef Geir Jansen i Andenes VVS etterlyser klarere regler og grensesnitt rundt tilkobling av varmtvannsberedere til strømnettet. Fagsjef Martin Andersen i Rørentreprenørene Norge, sier at de må lene seg på annen fagekspertise når det gjelder denne problemstillingen, utover det som står i Rørhåndboka.

Jusskommentar: Alternativ konfliktløsning med BFJR

Byggebransjens Faglig Juridiske Råd (Rådet) er et konfliktløsningsorgan for aktørene i bygge- og anleggsbransjen og dekker hele landet.

Ventilasjon og kulde slutter seg til felles salgs- og leveringsbetingelser for...

VKE – Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi er med som partner når Felles salgs- og leveringsbetingelser for VA/VVS/Kulde 2020 er justert

– Rørentreprenørene Norge har fire hoved-innspill til den kommende læreplanen

For å imøtekomme fremtidens utfordringer har Rørentreprenørene fire hovedinnspill til den kommende læreplanen, som godkjennes våren 2021.-Språk, bærekraftige løsninger, lik rørleggerutdanning over hele landet og obligatorisk teorieksamen før svenneprøve er våre viktigste ønsker for den kommende læreplanen, sier fagsjef Are Skaar Nielsen i Rørentreprenørene Norge.

– Melby, du må lære ungdommen norsk!

Elever i yrkesskolen skal ikke lengre få undervisning i norsk første året i videregående skolen. Det øker ikke sjansen for bestått svenneprøve. Yrkesfag er i fornyelse. Mye er bra, som at teori og praksis blir knyttet tettere sammen. Men å vente med norsk til andre klasse, er ikke bra. Det kan bli en katastrofe.

RørNorge er glade for nye klare regler innen offentlige innkjøp

Organisasjonene Nelfo, Rørentreprenørene Norge og VKE er glade for at Næringsdepartementet slår fast at store offentlige kontrakter i utgangspunktet skal deles opp. – Dersom de ikke kan deles opp må det begrunnes.

Støtter Byggkvalitetsutvalgets forslag om lovregulering av yrker

Byggkvalitetutvalgets høringsforslag om forsvarlig byggkvalitet, har som ventet fått blandede tilbakemeldinger fra ulike profesjoner innen byggebransjen. Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi (VKE) og Rørentreprenørene Norge er derimot krystallklare på at forslaget om lovregulerte yrker vil gi et kvalitetsløft både for deres bransjer og sluttproduktet.

– Venter betydelig markedsfall også i rørbransjen

En ny rapport fra Prognosesenteret varsler tøffere tider for deler av næringen i neste år. Rapporten er utarbeidet for foreningen for Ventilasjon, kulde og energi (VKE) og viser hvordan klimamarkedet rammes. - Tallene derfra gir også en indikasjon på hvordan rørmarkedet rammes, mener Rørentreprenørene Norge

Ikke skyt på rørbransjen – snakk med oss!

Høstjakten er i gang; i år som i fjor dukker representanter fra store entreprenørselskap opp og ber rørbransjen skjerpe seg. I fjor var det Skanska, i år er det Hent.

– BIM som verktøy kan påvirke rørleggerens og bedriftseierens hverdag i...

Tirsdag 6.oktober arrangerer Rørentreprenørene Norge og NTI webinar om BIM. - Der skal vi snakke om BIM og hvor godt hjelpemiddel og arbeidsverktøy det kan være for rørleggerbedrifter av alle størrelser å benytte BIM i prosjektering av oppdrag. Digitalisering av rørbransjen på alle nivåer og områder er viktig.

Godt tilsig av nye medlemmer til Rørentreprenørene Norge

11 rørleggerbedrifter er blitt medlem Rørentreprenørene Norge siden april 2020. Seriøsitet, økonomi og lærlinger går i igjen som grunner til at flere vil inn i fellesskapet.

Krav til “vanlig god kvalitet” på leverte materialer

Alle sider ved et oppdrag for rørleggeren skal være fagmessig utført. Dette gjelder ikke bare selve utførelsen, men også valg av materialer og deler...

– Miljøfyrtårn er HMS satt i system

– Det gjeve diplomet viser at vi forplikter oss til å utføre og ivareta HMS kontinuerlig. Vi må også avlegge klima- og miljørapport i april hvert år. Denne vil vise hvor miljøvennlig organisasjonen er, sier verneombud og administrasjonssekretær Anne Lise Ihle i Rørentreprenørene Norge.
- Advertisement -
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com