Tag: Norsk Standard

Ny standard for organisering og gjennomføring av fuktsikker bygging er på...

Forslaget til standarden NS 3514:2019 Organisering og gjennomføring av fuktsikker bygging, beskriver en metode for å sikre mot fuktskader på og i bygninger knyttet til aktiviteter og hendelser i utførelsesfasen. Forslaget er på høring fram til 1. september.

Rørentreprenørene må bli flinkere til å forstå risiko i kontraktene

Konflikter har vært et gjennomgående tema i byggenæringen i mange år. En av hovedårsakene til konflikter er avvik fra Norsk Standard og liten forståelse for risiko blant underentprenørene, mener Torstein Pedersen, regionsdirektør Oslo i GK Rør.

Ny standard for energiledelse

Standarden for energiledelse, NS-EN ISO 50001, er en viktig referanse for mange virksomheter som jobber målrettet og systematisk med energieffektivisering. Nå er en ny versjon av denne internasjonale standarden også utgitt på norsk.

En bærekraftig framtid med grønnere bygg

40 prosent av energibruken og klimagassutslippene i verden er knyttet til byggenæringen. Derfor haster det å finne ut hvor bærekraftige byggene våre er. Under norsk ledelse har internasjonale eksperter blitt enige om en metode for å vurdere byggevarers bærekraft.
- Advertisement -
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com