Tag: Målinger

Analyserte det termiske energisystemet ved Justvik skole

Justvik skole i Kristiansand er bygget i passivhusstandard med fire geobrønner for vannbåren varme og frikjøling. I forbindelse med sin prosjektoppgave ved NTNU analyserte Peder Moe anlegget. Han presenterte sine funn på Varmepumpekonferansen 2019.

Oppfordrar til å utvikle måleutstyr for varmegjenvinnarar

Reell årsverknadsgrad for roterande varmegjenvinnarar i bygningar er vanlegvis lågare enn den dokumenterte verknadsgraden frå laboratorietesting. Årsaka er at verknadsgraden varierer med ulike installasjonar...
- Advertisement -
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com