Tag: Legionella

Legionellabransjen må slutte å sverte hverandre

I den senere tid har det vært en til dels opphetet debatt blant leverandører av vannbehandlingsmetoder for legionellaforebygging. Det er nå på tide at bransjen opptrer samlende i stedet for å sverte hverandres produkter og komme med påstander om juks sier daglig leder i Kompa AS, Van Ha Doan. 

Ny veileder for legionella fra Norsk Fjernvarme

Gjennomsnittlig varsles det rundt 40 tilfeller av legionærsykdom per år i Norge, men eksperter antar det er store mørketall. I nyere tid har det vært to større utbrudd av legionærsykdom, det første i Stavanger i 2001 og det andre i Østfold i 2005.

Hva er nøkkelen til god legionella-kontroll?

En av hovedutfordringene for å oppnå virkelig god legionellaforebygging er at denne typen arbeid ikke følges opp godt nok hevder Fagansvarlig i Apurgo, Dr. scient. Hanne Therese Skiri som har mange års erfaring fra legionellabransjen. Legionellaforebygging er en kontinuerlig prosess.

Har fortsatt ikke funnet årsaken til legionellafunnet

Det er fortsatt ikke funnet årsakene til legionellafunnet på Oslo universitetssykehus. – Men vi er i gang med en total gjennomgang av rutinene for å kunne få svar, sier Steinar Aasheim, sykehusets avdelingsleder innen VVS.

Legionella påvist ved Radiumhospitalet

Vannprøver tatt i forrige uke på Radiumhospitalet i Oslo viser funn av legionellabakterier.

Bekjemper legionella med anodisk oksidasjon

Termorens AS har jobbet med bekjempelse av legionella gjennom mange år, og anses i dag å være et av de ledende aktørene i Norge innen området. Nå lanserer de produktet LegioTerm.

– Viktig med legionellaforebyggende tiltak

Legionellose er fellesbetegnelsen på legionærsykdom og Pontiac-feber. Legionellabakterier finnes naturlig i vann, men hvis de får mulighet til å formere seg kan bakteriene utgjøre en smitterisiko for mennesker dersom vi puster dem inn via fine, svevende vanndråper (aerosoler) som bærer med seg disse.

– Flere etterspør vannbehandling og legionellaforebyggende løsninger

– Vi ser at markedet for Legionellaforebygging forandrer seg. Flere og flere kunder etterspør kontinuerlig vannbehandling. Dette tror jeg er som en følge av både mindre tid til å utføre jevnlig termisk desinfeksjon men også muligheten for noe energioptimalisering da man kan senke temperaturen på sirkulasjonsvannet i bygget.

Legionella-dødsfall knyttes til føler-feil

En beboer ved Lamarktunet på Sortland som var smittet av legionella er død. Trolig skyldes dette at temperaturen på tappevannet ikke har vært høy nok, med oppblomstring av Legionella som følge. Årsaken skal ligge i feil på temperaturføler.

Kombinerer CO2-varmepumper med vannrenseteknologi for å kutte energikostnader

Sammen med CO2-varmepumper fra Winns bidrar Apurgo M3 systemet som et verktøy for å sikkert kunne redusere varmtvannstemperaturen uten å få legionellaproblem. Løsningen reduserer varmetap fra anlegget, reduserer energibruken på oppvarming, og øker COP for CO2-varmepumper.

Thon-gruppen sikrer seg mot spredning av legionella

- Det finnes i dag løsninger som er sikrere og mer energi- og kostnadseffektive enn tradisjonell varmebehandling. Thon Hotels ønsker den sikreste løsningen, sier Klaus Jøran Ditlefsen. Han er rådgiver innen området for energi og tekniske anlegg hos Olav Thon-gruppen.

Ønsker sirkulære rørsystemer velkommen

Både for å redusere legionellafaren, spare energi og redusere vannforbruk er sirkulære rørsystemer ønsket blant VVS-rådgivere. Slike systemer vil dessuten gjøre jevnlig forebygging mot legionella både enklere og rimeligere.

Ønsker andre forskrifter for helse- og næringsbygg

- Dagens vannskadeforskrifter setter rammer for helse- og næringsbygg som kan være uheldige. Å oppnå god nok vannhygiene i helsebygg er veldig krevende med dagens regelverk. I næringsbygg bør man av kost-nytte hensyn gi større frihet til utbygger. Kravene til vannskadesikring bør kunne differensieres etter type bygg.

FLOW Trøndelag VVS holder kurs om tilbakeslagssikring og legionella

FLOW Trøndelag VVS arrangerer kurs i NS 1717 tilbakeslagssikring på ledningsnett og legionella kontroll for sine kunde. Det gjør de sammen med gode samarbeidspartnere som Trondheim Kommune, Honeywell og Norkjemi.

Ønsker enklere og sikrere forebygging mot legionella

Tradisjonell byggeteknikk med begrenset fokus på legionellarisiko i utformingen gjør det krevende og kostbart å drive FDV. Undervisningsbygg har derfor tatt intitiativ til en faglig gjennomgang av hele legionella komplekset. Målet er å finne enkle og gode prinsipper for å bygge rett, samt klargjøre hva som er god nok behandling for å forebygge vekst av legionella i eksisterende anlegg.
- Advertisement -
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com