Tag: Legionella

Mulighetene er mange for bedre utnyttelse av ressursene til legionellasikring i...

Det er i dag store forskjeller på hvordan ulike kommuner håndterer sitt legionellaforebyggende arbeid. Som nettartikkel i VVS Forum 12. november med intervjuet av Undervisningsbyggs Gunnar Slinning Østad antyder, så brukes nok mye tid og ressurser på feil måte.

Risikobasert bekjempelse av Legionella – et etterlengtet kunnskapsløft for Norges kommuner

Vi applauderer Norsk Kommunal Teknisk Forenings initiativ til kunnskapsløft i kommune Norge for bekjempelse av Legionella! Å endelig få på plass rammer for hvordan man i kommunene målrettet og kunnskapsbasert skal kunne bekjempe Legionella er noe vi mener er langt på overtid.

– Kritisk til ukritisk bekjempelse av Legionella

Norsk Kommunalteknisk Forening har denne uken etablert rammer for et prosjekt sammen med blant annet Undervisningsbygg Oslo KF, Stavanger kommune og Folkehelseinstituttet, om risikobasert bekjempelse av Legionella. – Vi har nå etablert et prosjekt for målrettet og kunnskapsbasert bekjempelse av Legionella. Målet er at kommunene skal unngå å bruke ressurser der man vet at det ikke er Legionella-smitte. 

Oppfordrer til økt kontroll og overvåking av vannsystemer

Koronapandemien har ført til at bygninger er stengt og at VVS-systemer ikke blir brukt. Hoteller, universiteter, konferansesentre, flyplasser, stadioner og bedrifter opplever sterkt redusert bruk på grunn av avlyste arrangementer. Nå advarer eksperter om stillestående vannsystemer og økt sannsynligheten for vekst av legionella og biofilm.

Kiwa NorKjemi åpner enda et nytt distriktskontor

Grunnet økt etterspørsel i Rogaland åpner Kiwa Norkjemi nytt distriktskontor i Stavanger. Selskapet som ble etablert i Oslo under navnet Norkjemi i 2005, har også opprettet distriktskontor i Trondheim tidligere. I tillegg er etablering av kontor i Bergen også under planlegging, med åpning i 2021.

– Stort fokus og debatt rundt legionella

Det oppdages stadig flere tilfeller av Legionella og mørketallene er sannsynligvis store. I takt med bevisstgjøring rundt dette, ser man en økende interesse i markedet for Legionellabekjempelse. Det tilbys mange løsninger og det blåser om dagen friskt i Legionella-diskusjonene i fagpressen.

Legio­nella­funn i Carl Berner studenthus

Det er registrert legionella i drikkevannet og dusj på Carl Berner studenthus i Oslo, som drives av Studentsamskipnaden SiO. Fredag kveld ble en tekstmelding sendt til beboerne ved studenthuset, der det ble opplyst om at det i dag ble funnet legionellabakterier i vannforsyningen til studenthuset.

Legionellabransjen må slutte å sverte hverandre

I den senere tid har det vært en til dels opphetet debatt blant leverandører av vannbehandlingsmetoder for legionellaforebygging. Det er nå på tide at bransjen opptrer samlende i stedet for å sverte hverandres produkter og komme med påstander om juks sier daglig leder i Kompa AS, Van Ha Doan. 

Ny veileder for legionella fra Norsk Fjernvarme

Gjennomsnittlig varsles det rundt 40 tilfeller av legionærsykdom per år i Norge, men eksperter antar det er store mørketall. I nyere tid har det vært to større utbrudd av legionærsykdom, det første i Stavanger i 2001 og det andre i Østfold i 2005.

Hva er nøkkelen til god legionella-kontroll?

En av hovedutfordringene for å oppnå virkelig god legionellaforebygging er at denne typen arbeid ikke følges opp godt nok hevder Fagansvarlig i Apurgo, Dr. scient. Hanne Therese Skiri som har mange års erfaring fra legionellabransjen. Legionellaforebygging er en kontinuerlig prosess.

Har fortsatt ikke funnet årsaken til legionellafunnet

Det er fortsatt ikke funnet årsakene til legionellafunnet på Oslo universitetssykehus. – Men vi er i gang med en total gjennomgang av rutinene for å kunne få svar, sier Steinar Aasheim, sykehusets avdelingsleder innen VVS.

Legionella påvist ved Radiumhospitalet

Vannprøver tatt i forrige uke på Radiumhospitalet i Oslo viser funn av legionellabakterier.

Bekjemper legionella med anodisk oksidasjon

Termorens AS har jobbet med bekjempelse av legionella gjennom mange år, og anses i dag å være et av de ledende aktørene i Norge innen området. Nå lanserer de produktet LegioTerm.

– Viktig med legionellaforebyggende tiltak

Legionellose er fellesbetegnelsen på legionærsykdom og Pontiac-feber. Legionellabakterier finnes naturlig i vann, men hvis de får mulighet til å formere seg kan bakteriene utgjøre en smitterisiko for mennesker dersom vi puster dem inn via fine, svevende vanndråper (aerosoler) som bærer med seg disse.

– Flere etterspør vannbehandling og legionellaforebyggende løsninger

– Vi ser at markedet for Legionellaforebygging forandrer seg. Flere og flere kunder etterspør kontinuerlig vannbehandling. Dette tror jeg er som en følge av både mindre tid til å utføre jevnlig termisk desinfeksjon men også muligheten for noe energioptimalisering da man kan senke temperaturen på sirkulasjonsvannet i bygget.
- Advertisement -
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com