Tag: Byggebransjen

– Avkastningsfokuserte investorer setter premissene ovenfor byggebransjen og ødelegger byggeprosessen

- Den største trusselen mot byggenæringen i dag, er at det i stadig større grad er investorene – kapitalistene – som legger premissene for byggeprosessen. Alt handler om en kortest mulig byggetid for å tjene mest mulig penger. Det påfører rørbransjen irrasjonell og ineffektiv produksjon som ender med dårlig lønnsomhet, og ikke minst økt risiko.

– Bedre samspill løser mange utfordringer for byggebransjen

- Det er nøkkelen både innen økt bærekraft, færre konflikter og bedre lønnsomhet, mener Bravidas administrerende direktør Tore Bakke. Bravida har lenge brukt tid og energi på å påpeke nettopp viktigheten av samspill og tidlig involvering overfor store entreprenører, i bransjeforeninger og konferanser.

Manglende digital dokumentasjon skaper hodebry og merarbeid for byggebransjen

Manglende digital dokumentasjon skaper hodebry og merarbeid både for dagens og kommende byggherrer. Ikke minst hindrer det sirkulærøkonomien. Miljørådgiver i Statsbygg etterlyser samarbeid i byggebransjen for en mer bærekraftig fremtid.

Samspillskontrakter – også for mellomstore og små prosjekter?

Utfordringer med høyt konfliktnivå i bygge- og anleggsbransjen krever at man tenker nytt og ser på nye virkemidler for å få ned konfliktnivået.

Sammensetning på norske byggeplasser er i endring

Fersk statistikk fra HMS-kortene viser at de alle fleste som jobber på norske byggeplasser kommer fra Norge eller våre nærmeste naboland. – Våre bedrifter har fortsatt et stort behov for arbeidskraft om vi skal klare å løse alle oppgavene vi står overfor, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

– Ingen kan vise dokumentasjon som viser at forskriften tjener noe...

Kravene til utskiftbarhet, lekkasjesikring og -varsling for skjulte installasjoner reduserer ikke forekomsten av vannskader. Derimot fordyrer de norske hus, står i veien for bygging av moderne baderom og skaper hygieneproblemer.

Flexit-systemet utfordrer byggebransjen

Energisentralen EcoNordic fra Flexit har skapt stor oppmerksomhet i markedet. Samtidig representerer det tekniske løsninger i grensesnittet mellom ventilasjons- og rørleggerfaget, og utfordrer bransjen til nytenking og utvikling. Samtidig må boligprodusentene se mer på bruksfasen av bygget.

Byggenæringen vil rydde opp!

Skal vi løse utfordringene med innleie i byggenæringen må vi samarbeide. Da er det viktig at vi som bransje tar vår del av ansvaret, og er gode bestillere. Vi ønsker å jobbe for at ansatte i bemanningsbransjen har samme forutsigbarhet og tilbys hele stillinger.

Tekniske installasjoner må bli en del av klimaløsningen

Skal byggebransjen bli mer bærekraftig må de tekniske installasjonene få en mye større plass i regnestykket.

BIM: Hvordan 3D-teknologi kan øke byggebransjens produktivitet

I Storbritannia har ineffektivitet og gammel teknologi lenge vært en byrde for byggebransjen: Der andre bransjer og industrier har omfavnet den teknologiske utviklingen, har...

– Økt fokus på kvalitet med ny anbudsmetode

Nå ønsker Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) å øke kompetansen på Best Value Procurement (BVP) som et verktøy for bedre byggeprosjekter. Adm. direktør i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF), Liv Kari Hansteen, trekker blant annet frem Omsorgsbygg i Oslo, som skal prøve metoden på flere parallelle byggeprosjekter.

Produktutvikling og konservatisme i bygge- og VVS-bransjen

Som i nesten alle andre bransjer er det produsenter/leverandører som har foten på gasspedalen og sørger for den tekniske utviklingen i rørbransjen. Rørleggerbedriftene blir kontinuerlig presentert for nye produkter og nytt verktøy.

Kritisk til takst- og advokatbransjen

Konfliktnivået i byggebransjen øker. Cato Karlsen og Bjørn Grimsrud i Fagrådet for våtrom er bekymret for utviklingen, og legger mye av skylden på takst- og advokatbransjen.

Omstiller byggebransjen med «big-data»

– Som IT-selskap jobber vi aktivt med smarte bygg og smarte byer. Vi utvikler blant annet løsninger for sanntidsovervåkning av luftkvalitet som både sender data til bomringen, og varsler til astmatikere. Vi kobler ulike teknologier sammen for å skape bedre løsninger i hverdagen, forteller Michael Jacobs, leder for Atea, landets største IT-selskap.

Har oppdaget 11 kriminelle nettverk i byggebransjen

- Det utøves fortsatt mye grov arbeidsmarkedskriminalitet i byggebransjen i Oslo-området, sier koordinator for a-krimsenteret i Oslo, Bjørn Marhaug. 30 personer er så langt anmeldt som følge av de 11 nettverkene senteret har avdekket.
- Advertisement -
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com