Tag: Byggebransjen

– Ingen kan vise dokumentasjon som viser at forskriften tjener noe...

Kravene til utskiftbarhet, lekkasjesikring og -varsling for skjulte installasjoner reduserer ikke forekomsten av vannskader. Derimot fordyrer de norske hus, står i veien for bygging av moderne baderom og skaper hygieneproblemer.

Flexit-systemet utfordrer byggebransjen

Energisentralen EcoNordic fra Flexit har skapt stor oppmerksomhet i markedet. Samtidig representerer det tekniske løsninger i grensesnittet mellom ventilasjons- og rørleggerfaget, og utfordrer bransjen til nytenking og utvikling. Samtidig må boligprodusentene se mer på bruksfasen av bygget.

Byggenæringen vil rydde opp!

Skal vi løse utfordringene med innleie i byggenæringen må vi samarbeide. Da er det viktig at vi som bransje tar vår del av ansvaret, og er gode bestillere. Vi ønsker å jobbe for at ansatte i bemanningsbransjen har samme forutsigbarhet og tilbys hele stillinger.

Tekniske installasjoner må bli en del av klimaløsningen

Skal byggebransjen bli mer bærekraftig må de tekniske installasjonene få en mye større plass i regnestykket.

BIM: Hvordan 3D-teknologi kan øke byggebransjens produktivitet

I Storbritannia har ineffektivitet og gammel teknologi lenge vært en byrde for byggebransjen: Der andre bransjer og industrier har omfavnet den teknologiske utviklingen, har...

– Økt fokus på kvalitet med ny anbudsmetode

Nå ønsker Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) å øke kompetansen på Best Value Procurement (BVP) som et verktøy for bedre byggeprosjekter. Adm. direktør i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF), Liv Kari Hansteen, trekker blant annet frem Omsorgsbygg i Oslo, som skal prøve metoden på flere parallelle byggeprosjekter.

Produktutvikling og konservatisme i bygge- og VVS-bransjen

Som i nesten alle andre bransjer er det produsenter/leverandører som har foten på gasspedalen og sørger for den tekniske utviklingen i rørbransjen. Rørleggerbedriftene blir kontinuerlig presentert for nye produkter og nytt verktøy.

Kritisk til takst- og advokatbransjen

Konfliktnivået i byggebransjen øker. Cato Karlsen og Bjørn Grimsrud i Fagrådet for våtrom er bekymret for utviklingen, og legger mye av skylden på takst- og advokatbransjen.

Omstiller byggebransjen med «big-data»

– Som IT-selskap jobber vi aktivt med smarte bygg og smarte byer. Vi utvikler blant annet løsninger for sanntidsovervåkning av luftkvalitet som både sender data til bomringen, og varsler til astmatikere. Vi kobler ulike teknologier sammen for å skape bedre løsninger i hverdagen, forteller Michael Jacobs, leder for Atea, landets største IT-selskap.

Har oppdaget 11 kriminelle nettverk i byggebransjen

- Det utøves fortsatt mye grov arbeidsmarkedskriminalitet i byggebransjen i Oslo-området, sier koordinator for a-krimsenteret i Oslo, Bjørn Marhaug. 30 personer er så langt anmeldt som følge av de 11 nettverkene senteret har avdekket.
- Advertisement -
WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com