Tag: Bygg og anlegg

Trenger flere med yrkesfag fra videregående skole

Norge vil ha for få med yrkesfaglig bakgrunn fra videregående i årene som kommer. Det viser SSBs siste rapport om sysselsetting og arbeidsstyrke fram...

SSB: Koronarelatert fall i bygge- og anleggsaktiviteten i 2. kvartal

Produksjonsaktiviteten i bygge- og anleggsnæringen viste en sterk nedgang i 2. kvartal 2020 sammenlignet med forrige kvartal. Ifølge sesongjusterte tall var det en samlet nedgang på 3,6 prosent i perioden. Nedgangen kommer etter et fall i aktiviteten på 1,9 prosent i 1. kvartal.

COWI valgt som rådgiver ved Avinors flyplasser

Avinor velger COWI som partner i en omfattende, nasjonal rammeavtale av ingeniør- og rådgivingstjenester ved alle Avinors flyplasser i Norge.

Markedskommentar BNL: Stabil fart og høyt aktivitetsnivå

Det ser ut til at byggenæringen er i ferd med å stabilisere seg på et høyt aktivitetsnivå, det til tross for litt humpete igangsetting og salg av boliger. Store offentlige investeringer, spesielt i infrastruktur, skaper vekst, skriver Jomar Talsnes Heggdal, næringspolitisk sjef i BNL i en markedskommentar for september,

HMS i fokus hele uken hos Bravida

Bravida har en nullvision for yrkesskader, og har gjennom systematisk HMS-arbeid redusert antall ulykker vesentlig de siste årene. Dette har senket H-verdien (antall arbeidsulykker med fravær per million arbeidende timer) kraftig til 3,6, som ligger godt under konsernets mål om en H-verdig på 5,5.

Får åpne yrkesfaglig friskole i Bergen

Yrkesskolen for Bygg og Anlegg i Bergen (YBA) har fått tillatelse fra Kunnskapsdepartementet til å opprette en friskole i bygg- og anleggsteknikk.
- Advertisement -
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com