Tag: BNL

Sekretariatet for foreningen Samarbeid for digitalisering legges til BNL

Den nyetablerte foreningen får gjennom avtalen med BNL en «flying start» på realisering av foreningens formål, sier styreleder i foreningen Leif Øie

Prognoser fra Byggenæringen: Forventer anleggsboom

Det er fortsatt høyt aktivitetsnivå i næringen, men det er store forskjeller mellom de ulike markedene. - Prognosene viser at til tross for gode makroutsikter, venter vi lavere veksttakt i BA-markedet fremover enn i 2016 og 2017.

– Svært uheldig, mener NHO og BNL

I går ettermiddag avlyste styret i Helse Møre og Romsdal anbudskonkurransen om å bygge nytt sykehus utenfor Molde. – De må lytte når vi gir gode innspill, sier Arnhild Dordi Gjønnes i NHO.

– Håper RørNorge endrer holdning og står opp for rørbransjens interesser

Tom Hauger i Flow Meisingset VVS AS er forundret over Rørentreprenørene Norges holdning til kontraktsinngåelser og NS-kontrakter. Spesielt ovenfor sine egne medlemmer, men ikke minst på vegne av hele rørbransjen. Han undres også om det blir for tette bånd med andre bransjeorganisasjoner i BNL-systemet.

Halvparten av bedriftene i byggenæringen skal ansette

Årets konjunkturbarometer fra BNL viser at halvparten av bedriftene skal ansette i første halvdel av 2018, men fire av 10 mener det er utfordrende å få tak i arbeidstakere med fag og svennebrev.

Lærlingenes forsikringsdekning: Hva er det som gjelder?

Det blir fra tid til annen reist spørsmål om lærebedriftenes ansvar i forhold til å påse at lærlingene er omfattet av den samme obligatoriske yrkesskadeforsikringsordningen som bedriftens øvrige arbeidstakere.

Nå kommer krav til miljødeklarasjon for tekniske installasjoner

NGBC, EPD-Norge og BNL arrangerte i forrige uke frokostmøte om EPD og tekniske installasjoner. Daglig leder i EPD-Norge, Håkon Hauan sier at en miljødeklarasjon i dag er en faktor som gir tydelig konkurransefortrinn ved leveranse av byggematerialer. Det er forventet at det framover også vil gjelde tekniske installasjoner.

– Fast ansatte og innleide må ha samme ansettelsesvilkår

Ansatte innleide ressurser må ha lønn mellom oppdrag på samme måte som de ansatte hos entreprenørene og byggmestrene: – Dette er nøkkelen til å...

Bedriftene trenger fagkompetanse

NHOs Kompetansebarometer 2017 ble lansert i mandag. Kompetansebarometeret viser at bedriftene fortsatt har et stort udekket kompetansebehov. Det er håndverksfag og ingeniør og tekniske fag som er mest etterspurt blant NHOs bedrifter.

Godt gjennomslag for BNL

BNL er svært godt fornøyd med anbefalingene fra regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft.

BNL ber om økning i lærlingtilskuddet

BNL deltok denne uken i høring i kirke- utdanning og forskningskomiteen.
- Advertisement -
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com