Tag: arkitekter

Sjakten til besvær!

Skal vi ha luft, strøm, varme og vann der vi jobber eller bor, så trenger bygget føringsveier. Ofte blir det lukkede sjakter, kulverter eller himlinger, de færreste ønsker at kanaler, rør og kabler skal være synlige. Spesielt gjelder det arkitekter og alle andre som ikke synes dette er så festlig.

Vi legger ikke røra for røra sin skyld

Hadde arkitektene vært i mot ventilasjon på 60-tallet kunne man forstått det. Nå vet vi mer om verdien den skaper for miljø og produktivitet. Enkelte arkitekter opplever nok tekniske føringer som et forstyrrende element i jakten på god arkitektur - både innendørs og utendørs.

– Riktig bruk av varmepumper i lavenergibygg gir flere muligheter

Energirådgivere og arkitekter bør ha felles mål i å utforme framtidens lavenergibygg. Riktig bruk av varmepumper åpner for at lavenergibygg kan utformes med større frihet, mer tilgang på lys og med felles områder som stimulerer til produktivitet og kreativitet.
- Advertisement -
WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com