Med dette resultatet fremstår Swegon som et av Sveriges mest lønnsomme selskaper som har globalt fokus innen VVS-området. Swegon omsatte totalt for 2. 707 millioner kroner i 2011 mot 2. 153 millioner kroner året før.

Utfordringene for Swegon og dets internasjonale eiere, blir å ta nye markedsandeler i det nordiske markedet. Den nordiske omsetningen i konsernet oppgis til å være 59 prosent av omsetningen. Den øvrige verden svarer for resten av omsetningen. Denne andelen har vokst fra 31 prosent, så det er større fart utenfor Nordens grenser.

Swegon satset mye på produktutvikling i 2011 og dette arbeidet vil man fortsette med i år. Dette skal gi selskapet en enda sterkere posisjon innen ventilasjon i verdensmarkedet.

Norske Swegon ansatte tidligere i år fem nye medarbeidere i henholdsvis Oslo og Trondheim og er åpenbart i god vekst.
- Fjoråret var vårt beste noensinne, selv om fjerde kvartal isolert sett var noe dårligere enn de tre første. Vi har forholdsvis små markedsandeler i enkelte markeder og derfor har vi stor tro på videre fremgang, sier administrerende direktør og konsernsjef, Jan Svensson i en kort kommentar til resultatet for 2011