Det svenske ROT-fradraget fungerer som et skattefradrag for deler av kostnadene knyttet til selve arbeidet med rehabilitering av egen bolig. Man kan trekke fra opptil 30 prosent av kostnaden knyttet til arbeid, men ikke til materialer eller reisekostnader. I år har dette vært begrenset oppad til 50.000 svenske kroner, men endringene som nylig ble kunngjort, øker grensen til 75.000 svenske kroner, skriver bygg.no

Svenskene har to type fradrag, et ROT- og et RUT-fradrag. RUT-fradraget er et fradrag for diverse tjenester i hjemmet, som for eksempel vask, barnepass og hagearbeid. Disse to fradragene regnes sammen, og det er totalen av disse som nå økes.

Den svenske regjeringen opplyser videre at de øker fradragsbeløpet for å stimulere en byggenæring som sliter i motbakke, og at man forventer at dette gir resultater.

Den svenske infrastruktur- og boligministeren Andreas Carlson sa at de forventer at etterspørselen på ROT-arbeid kommer til å øke, og dermed etterspørselen etter bygg- og anleggsarbeid, da han presenterte planene, skriver bygg.no.

ROT-fradrag har i mange år vært noe en norsk byggenæring også har ønsket, men det har foreløpig ikke blitt innført.