- Hvis det går bra, så utelukker vi ikke noen muligheter, opplyser Ulf Berg i Säljex til www.vvs-forum.no.
Ulf Berg poengterer imidlertid at det svenske selskapet primært satser sine ressurser i Sverige. Hensikten med nyetableringen i Norge er i første omgang å holde kostnadene nede og kunne tilby nordmenn ”svenske priser” også her i landet.

- Hvilket volum kan det dreie seg om i Norge?
- Vi har veldig lave kostnader og av den grunn har vi ikke satt oss noen volummål. Vi starter i liten skala og lar alt utvikle seg etter hvert, sier Berg.

Saljex er en familiebedrift på grossistsiden når et gjelder VVS/VA og elektrisk materiell. Bedriften er såkalt AAA-ratet og har følgelig solid økonomi. Säljex har et forholdsvis smalt sortiment, men selger egne merker og forhandler også merker som Damixa og Mora. Tilgangen til det indre EU-markedet gir Säljex mange fordeler. Selskapet tilbyr også et eget gulvvarmesystem som har blitt tatt vel i mot Sverige.

- Hvor stor var omsetningen i fjor?
- Vi omsatte for ca. 60 millioner svenske kroner i 2011. Mesteparten av omsetningen skjer i Varmland og Dalsland, sier Ulf Berg.