- Nå for tiden dreier seg også stadig mer om energiinstallasjoner. Det gjelder både i store prosjekter og i små prosjekter. Også i eneboliger vil folk fortsatt hente mest mulig energi utenfra, selv om kostnadene diskuteres, forteller den daglig lederen hos rørlegger Olaf B Terjesen på Teie  utenfor Tønsberg.

Koster en god del
Selv om det altså stadig vekk er til vurdering hos kunden om energianlegg i eneboliger koster litt investerer fortsatt de fleste i energiutvinning fra berggrunnen. Kanskje har avgjørelsen litt å gjøre med det gunstige rentenivået. For rørleggeren på Teie handler det stort sett om vann til vann systemer med varmepumpe i kombinasjon med gulvvarme, selv om radiatorene også ser ut til å komme tilbake.

- Folk tenker nok langsiktig, og de siste års energipriser har nok vekket folk. Men så lenge vi kan tilbyr kvalitet og effektive anlegg vil det jo være lønnsomt på sikt, sier Davidsen til VVS-forum.

På større prosjekter er det derimot ingen tvil om energisatsingen. Den fortsetter for fullt og på alle nyprosjekter bygges det energibrønner, og energisparing står også i fokus, det er lett å merke.

At ikke borettslagene har begynt å investere mer i energi forundrer Davidsen likevel noe, selv om kravene som kjent ikke har tilbakevirkende kraft.
- Vi kjenner til at mange borettslag, blant annet i Østfold har investert i energianlegg, og spart energi og store penger, men på denne siden av fjorden fyres det fortsatt med olje rund baut. Kanskje har vi god råd, men dette kommer nok, det er jeg sikker på, når de får tenkt seg om og regnestykkene blir lagt på bordet, sier VVS-ingenøren.

Ikke i havet
Selv om hjemmeområdet til rørleggeren er på Nøtterøy og like ved havet er det få som tar sjansen på å legge varmeslynger i sjøen.
- Det er nok for mye dregging og trafikk, det er lenge siden vi gjorde det på den måten, sier rørleggeren, som i 2010 omsatte for drøye 100 mill.

En god kombinasjon av velfylt ordrebok og jevnt og trutt med dag til dag service tyder på en jubilant i god form, selv om akkurat februar er litt stille, det er vanlig.

Men bompengeringen inn til byen irriterer noe.
- Bommen er en tragedie, vi bruker flere hundre tusen i året på å komme oss ut på jobbene, men den politiske irritasjonen har lagt seg. Det tapper en for energi å irritere seg, og vi skal jo vinne energi, så det går ikke, sier vvs-ingeniøren.

Et spennende tema er forøvrig sprinkleranlegg. Det ser ut til å være et voksende marked.
- Sprinkleranlegg velges gjerne på grunn av skjerpede krav også i større boligprosjekter, og jeg antar at forsikringsanleggene gjerne gir litt tilbake til den som tenker brannsikring, og det er en god ting, å sikre verdiene, sier Petter Davidsen hos rørlegger Olaf B Terjesen på Teie.