Prosjektet består av ny parkeringskjeller, samt ett nybygg på 10.000 m2 fordelt på to plan. Nybygget utføres i prefabrikkert betong, med fasader av tegl. Eksisterende butikkarealer vil bli pusset opp, inklusive etablering av en ny mezzaninetasje. Etter utvidelsen vil senteret ha 70 butikker.

Forutsatt offentlig godkjenning starter grunnarbeidene i månedsskiftet februar/mars, med overlevering av tilbygget i september 2013. Resterende arealer skal overleveres i september 2014.