Alt fra byggherrer og ingeniører til kunstnere og arkitekter kom for å få med seg byggeplassbefaringen på Papirbredden 2 i Drammen. Først ble alle hilst velkommen og utbygger (Papirbredden - og Entra Eiendom), arkitekt (LPO Arkitekter), rådgiver (Rambøll) og entreprenør (Strøm-Gundersen) fortalte de fremmøtte om dette unike passivhusbygget.

- Det er ikke mye ekstra vi måtte punge ut med i forhold til FutureBuilts miljøkrav. Det lille ekstra det kan ha kostet, får vi igjen i byggets fremtidige, lave driftskostnader, forklarte entreprenør Kjell Gundersen.
Bygget får i tillegg støtte av Enova på grunn av passivhusstandarden.

Papirbredden 2 er et av FutureBuilts forbildeprosjekter. Bygget består av to separate bygninger som til sammen omfatter ca. 23.000 kvadratmeter i passivhusstandard. Prosjektet har et stort fokus på klimaeffektiv materialbruk.

Kollektivt knutepunkt
Noe av det som Papirbredden eiendom har lagt stor vekt på - og som også har vært et hett tema i Drammen - er færre parkeringsplasser.

- Før vi begynte på dette bygget, så var det jo en stor parkeringsplass her, forklarte Heggelund.

- Det vi ønsker er færre parkeringsplasser i sentrum, så folk blir oppfordret til å benytte seg av kollektivtransport istedenfor bil, påpekte hun.

Og isteden for en stor parkeringsplass til biler, blir det en parkeringsplass for sykler nede i kjelleren.

400 sykler
- Det blir plass til 400 sykler. Det er egen nedkjøringsrampe, egen garderobe, og heis direkte opp til kontorene. De parkeringsplassene vi har, er godt tilrettelagt for elbiler, forklarer prosjektleder Gjermund Langslet.

Bygget skal stå ferdig i mai, og de fremmøtte fikk se hvordan arbeiderne sto på for å bli ferdig på de 27.000m2 som bygget rommer