Regionscontroller Oslo – GK Inneklima

  0
  • Heltid
  • Oslo

  Nettside GK Inneklima

  GK Inneklima AS er landets ledende tekniske entreprenør og servicepartner med ekspertise innen ventilasjon, byggautomasjon, energi og kulde. Selskapet har 1200 ansatte fordelt på over 30 kontorsteder. Selskapet omsetter for 3 milliarder kroner årlig og er den største enheten i GK Gruppen, som også omfatter selskapene GK Elektro, GK Rør, GK Sikkerhet og GKs datterselskaper i Danmark og Sverige. Vi er også stolt partner i NTNU/SINTEFs FME ZEN - et forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer.

  Region Oslo har sitt markedsområde innenfor Oslo og vestover til Asker.

  Regionen er delt opp i fire distrikter; distrikt Oslo nye bygg, distrikt Oslo Eksisterende bygg, distrikt Oslo Byggautomasjon og distrikt Kulde.
  Regionen er videre delt opp i egne avdelinger/resultatenheter og det er kontorsteder på Ryen og i Asker.
  Totalt omsettes det for ca 600 millioner i region Oslo og vi ser for oss videre vekst innen enkelte segmenter.
  Reisevirksomhet i regionen må påregnes.
  Aktuelle kandidater kalles inn til intervju fortløpende.


  Arbeidsoppgaver:

  • Være en inspirator og pådriver for sterkt økonomifokus i linjeledelsen, herunder å fremskaffe relevant beslutningsunderlag
  • Være rådgiver for regionsdirektør i alle forhold knyttet til forretningsutvikling og vurderinger av regionens muligheter, styrker, svakheter og trusler
  • Videreutvikle ledelsesrapportering og sikre at rapportering oppfyller behovene til regionsdirektør og firmaledelsen
  • Bistå linjeledelsen med utarbeidelse av budsjetter, driftsregnskap, handlingsplaner, estimater, prognoser og ad hoc analyser
  • Følge opp og sikre høy kvalitet og gode rutiner i forbindelse med oppfølging av budsjetter og handlingsplaner
  • Løpende økonomisk oppfølging, med spesielt fokus på periodeavslutninger
  • Kvalitetssikre prosjektestimeringer og periodiseringer
  • Bidra til kompetanseutvikling av linjelederne innen økonomiforståelse
  • Strategisk sparringspartner for regionsledelsen

  Ønskede kvalifikasjoner:

  • Økonomisk utdanning på bachelor- /mastergradsnivå
  • Relevant erfaring fra tilsvarende stilling i større selskap, minimum 3-5 års erfaring fra rolle som konsulent, controller eller økonomisjef
  • Solid kunnskap om utvikling av beslutningsunderlag og økonomiprosesser som understøtter effektiv drift
  • God skriftlig og muntlig formidlings- og kommunikasjonsevne
  • God forståelse for bruk av moderne økonomisystemer
  • God Excel- og systemkompetanse, og generell god forståelse for IT-systemer og digitalisering
  • Analytisk tilnærming og solid forretningsmessig forståelse
  • Beherske engelsk skriftlig og muntlig

  Vi kan tilby:

  • En interessant stilling i en offensiv bedrift i vekst og med solid økonomi
  • Utfordrende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter
  • Kurs og etterutdanning
  • Gode datasystemer for prosjekt- og økonomistyring
  • Gode pensjons-, lønns- og forsikringsforhold
  • Bil- og telefonordning

  Kontaktpersoner:
  Petter Johnson, Økonomisjef, tlf. 91817684 eller
  Arne Dahl, Regionsdirektør Oslo, tlf. 93233606

  Søknadsfrist: 23.07.2018

  To apply for this job please visit candidate.hr-manager.net.