Statsbygg har inngått avtale med GK som leverandør av bygningsautomasjon til nytt regjeringskvartal. Dette er den andre av i alt ni tverrgående tekniske entrepriser i regjeringskvartal-prosjektet. Tidligere har Schindler blitt tildelt kontrakten for levering av heiser. Kontrakten omhandler bygningsautomasjon med noen tilstøtende elektrotekniske systemer og omfatter:
  • Nødlysanlegg
  • Brannalarmanlegg
  • Programdistribusjon
  • Talevarslingsanlegg
  • Elektronisk skilting
  • SD-anlegg og automatisering
Konkurransen ble lyst ut i fjor. To firmaer ble kvalifisert, og begge leverte tilbud. Det er nå klart at kontrakten for bygningsautomasjon er tildelt GK. Kontraktens anslåtte verdi er om lag 243 millioner kroner. - Dette er en av de største kontraktene av denne typen som er inngått i Norge, i alle fall hvis vi knytter det til landbasert byggevirksomhet, sier teknisk prosjektleder Frode Solheim i Statsbygg. De øvrige kontraktene for tekniske tverrgående systemer vil kontraheres fortløpende i løpet av 2021. Alle disse kontraktene baseres på samspillsformen i likhet med de store entreprenørkontraktene.