- Den lave prisen på strøm her i landet i kombinasjon med effekten på våre breddegrader har gjort at det ikke har tatt helt av med solvarmesystemer, sammenlignet med andre land i Europa. Men det er en jevn og trutt etterspørsel og alle som installerer systemet virker veldig fornøyd etterpå, selv om det tar noen år før man tjener inn investeringen, sier Egil Solbrekke ved Ole Chr. Bye i Rakkestad.

Bedriften har levert en god del utstyr for solvarmesamling, og det er særlig kombinasjons¬løsningene med biovarme som det går mest av. Man installerer biovarme og vannbårne systemer og tar med solvarmesamlere på toppen, og får en helårsløsning.

Saken fortsetter under bildet:

Egil Solbrekke.

- Man trenger jo en egen type varmtvannstank, som kan samle og levere varmtvann både til oppvarming av huset og til sanitær. Med ved- eller pellestfyring på samme varmetanken deler man på investeringen og man er dekket både sommer og vinter. Men enkelte kjøper seg bare solvarme og en bereder, det er særlig til hyttebruk, forteller Solbrekke til vvs-forum.no

Jevn vekst
Grovt regnet er det installert et sted mellom 500 og 1000 anlegg for produksjon av varmtvann fra solstråler her i landet. Det vanligste er å sette opp fire fangere hver på to kvadratmeter med tilhørende røropplegg, pumpe, styring og føler, som kjenner når sola gir nok til at pumpa skal starte og sende varme inn på tanken.

- Med åtte kvadrat solfangere kan man hente ut ca 5000 kW på årsbasis. Dersom man har en tank fra før dreier det seg om en investering på ca 40 000 for selve sol-systemet. Grovt regnet får man dermed "gratis" varmtvann om sommeren etter 8 år, dersom man regner en kilowatttimepris på 1 kroner, sier Solbrekke, som tror det ville betydd mye med litt mer i tilskudd enn i dag.
- Dersom de styrende makter hadde ment noe med klimapolitikken hadde man i hvertfall kuttet momsen på private miljøinvesteringer som dette, da hadde interessen trolig vokst mye, sier Solbrekke.
I dag er det 20 % tilskudd fra ENOVA til systemene med maks utbetaling på kr 10 000.-

Gått bra
Hittil har Solbrekke levert ca 50 anlegg, mest til folk i bygdene, på sørlandet og østlandet.
- Det er jo ubegrensede mengder energi i sola, det kan bli opp til 160 grader i varmemediet som sirkulerer i en egen krets og leverer varme til bereder. Berederne som brukes har en indre tank i tanken, der det varmeste vannet befinner seg. Om vinteren fyrer man berederen med el., men mange fyrer med ved eller pellets inn mot den ytre tanken, som da driver vannbårne varmesystemer.

- Systemene er velprøvde og har vært på markedet i utlandet i mange år. Både pumper og følere er robuste og har lite elektronikk, de går "i evigheter" uten problemer. Så teknologien er på plass, men prisen er da på en måte ikke, sier Solbrekke.

Selve solfangeren består av en krets med kobberrør som står inne i et flatt drivhus med isolerglass og sorte reflektorer.

- Mange blir overasket over solas potensiale, og kilden er i praksis uutømmelig, men prisen på strøm ligger litt for mye på vippepunktet, i Danmark finnes det titusener av anlegg, sier Solbrekke til vvs-forum.no.