Med utdannelse i KEM sikrer mag sen en krysskompetanse som blir stadig viktigere, Studiet gir nemlig en helhetlig forståelse av byggeprosessen og de tekniske installasjonene. En moderne Fagtekniker i KEM bidrar til å løse viktige samfunnsoppgaver knyttet til nettopp klima, energi og miljø.

KEM-studiet er tilrettelagt både for arbeidsmarkedet og byggbransjens behov. Studentene er i hovedsak fagarbeidere innen forskjellige yrkesretninger og får med andre ord innblikk i hverandres fagfelt under utdannelsen.

De som velger å ta KEM-studiet gis opplæring i energi og miljø i bygg, vannbårne varme- og kjøleanlegg, sanitærprosjektering, ventilasjonsanlegg, elektro og automasjon, kundebehandling/IKT og prosjektgjennomføring. Gjennom en slik utdannelse er man godt kvalifisert til en rekke sentrale stillinger i yrkeslivet.

KEM-studiet tilbus ved følgende ulike fagskoler: Fagskolen i Gjøvik og Oslo, Stavanger Offshore Tekniske skole og Sørlandets Fagskole i Grimstad.

Studiene i Oslo og Stavanger er lagt opp som deltidsstudier, mens det er fulltidsstudium i Gjøvik og i Grimstad. Det finnes også en nettbasert løsning av utdanningen ved Bergen Tekniske Fagskole og ved Fagskolen i Gjøvik.

Sjekk gjerne www.fagskolene.no for ytterligere opplysninger og flere detaljer knyttet til KEM-studiet.