Skien sykehjem ble koblet på nettet til Skien Fjernvarme AS i 2009. Våren 2012 sendes det ut anbudsinnbydelse med mål om å koble Menstad skole, flerbrukshallen på Menstad og Haugsåsen bo- og kultursenter til et nærvarmeanlegg i området.

-Skien Fjernvarme AS har et bestemt konsesjonsområde i Skien. Innenfor dette området kobler vi oss til ledningsnettet selskapet legger i bakken, forteller rådgiver i bygg- og boligenheten i Skien kommune, Trond Øyvind Åmås.

Utenfor konsesjonsområdet utlyser kommunen anbud på «ferdigvarme-leveranser» basert på fornybar energi fra lokale nærvarmeanlegg.

Tilbyder bygger og drifter varmesentralen, og kommunen får levert varmt vann inn i sine bygg.

Skien sykehjem, borettslagene i Odinsgate 5-7, Norges Bank-bygget, Prestegården i sentrum og Marensro dag- og rehabiliteringssenter er allerede koblet til rørnettet som får varmtvann fra det midlertidige fjernvarmeanlegget til Skien Fjernvarme AS på Stevneplassen.

I løpet av året skal energien distribueres fra fjernvarmesentralen som er under bygging på Nylende. I Skien kirke er de gamle rørovnene under kirkebenkene byttet ut med radiatorer.

-Det er en enkel jobb å legge inn fjernvarme i eksisterende bygg som varmes med radiatorer. Da fjerner vi olje og/eller elektrokjeler og kobler bygget til distribusjonsnettet til varmeleverandøren, forklarer Morten Hustvedt, som også er rådgiver i bygg- og boligenheten i kommunen.

Om varmtvannet kommer fra en fjern- eller en nærvarmesentral, er i prinsippet ikke viktig. Poenget er at vi kjøper varmtvann med en minstetemperatur på 80 °C og bruker den energien til å varme opp vårt vann - både til oppvarming og til tappevann - som går i lukkede system.

Artikkelen fortsetter under bildet.

________________________________________________

  

Det er god plass i fyrrommet på Skien sykehjem etter at fyrkjelen er erstattet med varmtvannstilførsel fra Skien Fjernvarme AS. Alt tappevannet varmes i den lille sorte varmeveksleren mellom Trond Øyvind Åmås og Morten Hustvedt.

Vannet til oppvarming av hele sykehjemmet henter varmen i en tilsvarende varmeveksler (Foto: Skien kommune).

(Klikk på bildet for større format)
________________________________________________

 

Dette er et stabilt og bra system. Minimum 85 prosent av levert energi skal komme fra en fornybar energikilde - for eksempel flis eller pellets. De resterende 15 prosentene er backup og spisslast og dekkes med olje, elektrisitet eller gass. Det er bare behov for spisslasten noen få ekstra kalde dager i året. Av miljømessige årsaker skal det testes ut bio-olje i denne prosessen.

Energiforbruket logges i en EOS-logg. Det gir mulighet for å følge med fra time til time hvor mye energi som brukes, og som kommunen betaler for. Løsningen er svært driftssikker, og kommunens vaktmestere slipper arbeidet med å drifte fyrkjelene.

-Vi har fjernet de gamle oljekjelene i alle byggene som er koblet til fjernvarmenettet, forteller Åmås.

Oljetankene er også gravd opp og destruert. Dermed har vi fjernet flere potensielle miljøproblemer. Det ville vært ille om noen av de gamle tankene skulle begynne å lekke, og at olje skulle renne ut i grunnen.

Målet er at Skien kommune skal varme opp alle store bygg med miljøvennlig og CO2-nøytral biobrensel.

I praksis vil det innebære løsninger med varmtvann fra fjern- eller nærvarmeanlegg.

I tillegg til miljøaspektet er vannbåren varme billigere enn strøm og olje. Vi sparer mye arbeidstid fordi vi kaster ut de arbeidskrevende oljekjelene. I tillegg har vi kontrakter som garanterer oss en energikostnad som er lavere enn strømprisen.

-Lunde barneskole og CP-boligene i Holbergs Hus, som er under bygging, skal selvfølgelig også kobles til fjernvarmenettet.

Kommunen har som mål å bruke denne typen oppvarming i så mange bygg som mulig, forklarer Åmås.

I løpet av våren 2012 startes anbudsprosessen for å finne en aktør til å bygge og drifte et nærvarmeanlegg som skal forsyne Menstad skole, Haugsåsen bo- og aktivitetssenter og den nye flerbrukshallen på Menstad med varmtvann. Byggene ligger utenfor konsesjonsområdet til Skien Fjernvarme AS, og sammen har de tre kommunale virksomhetene en god størrelse for et mindre anlegg, som fyres med biobrensel.

Kommunen har allerede lagt til rette for løsningen ved å legge ned rør på deler av strekningen i forbindelse med at den nye kunstgrasbanen ble anlagt.

-Kommunen ønsker bare å kjøpe varmtvannet. Det er driveren av anlegget som har ansvaret for produksjon av varmtvannet og sikkerhetsløsningene som kreves i systemet. Det gir oss enkel drift av oppvarmingen, forklarer Hustvedt. Vi faser ut olje- og elektrokjeler. I tillegg til miljøgevinsten gir det oss vesentlig enklere drift av oppvarmingen i byggene.

Tilsvarende løsning planlegges på Klyve. Der skal to skoler, flerbrukshall og Klyve bo- og behandlingssenter få varme fra et lokalt nærvarmeanlegg.

Les også Skien kommune har en ferdig og vedtatt energi- og klimaplan

Kilde og bilder: Framtidens byer Skien

GI DIN KOMMENTAR HER: