Prosjektstyret for sykehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) har innstilt Skanska Norge AS til oppdraget med å bygge det nye felles sykehuset for Nordmøre og Romsdal (SNR) på Hjelset.

?- Dette er en særs viktig milepel og en gledelig dag for Helse Møre og Romsdal. Med innstilling av entreprenør, er vi et stort steg videre i arbeidet med å sikre pasienter i Nordmøre og Romsdal et framtidsrettet og godt pasienttilbud, sier konst. adm. dir. Nils Kvernmo.

Fem entreprenører meldte i sommer sin interesse om å bygge SNR. Fire av dem ble kvalifisert til å levere tilbud: Betonmast, Skanska Norge, Veidekke Entreprenør og HENT. HENT, Skanska  og Veidekke endte opp med å levere tilbud.

Bygg.no skriver at prosjektet skal gjennomføres som totalentreprise med samhandling, og forventet kontraktsum er, ifølge en pressemelding fra Helse Møre og Romsdal, på rudt 2,1 milliarder kroner. Styringsmålet for hele prosjektet er på omtrent 4,5 milliarder kroner.

Tilbudskonkurransen
Konkurransen om å bygge akuttsjukehuset på Hjelset er en totalentreprise med samhandling og har en forventet kontraktssum på rundt  2,1 milliarder kroner (ekskl. mva). Prosjektet fikk tre gode tilbud innen fristen 12.juli, og i konkurranse med Hent AS og Veidekke Entreprenør AS, peket Skanska Norge AS seg ut med det beste tilbudet.

- Skanska leverte samlet best på tildelingskriteriene og har presentert en plan for videreutvikling og gjennomføring av prosjektet som er svært tillitsvekkende. De har høyt kompetente og erfarne prosjektledere og de leverte det beste pristilbudet, sier Johan Arnt Vatnan, leder for prosjektstyret.

Byggestart i 2020
Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) vil i tillegg til akuttsjukehuset på Hjelset bestå av et distriktsmedisinsk senter i Kristiansund. Sentrale oppgaver i det videre arbeidet blir å utvikle og optimalisere prosjektet innenfor den økonomiske rammen som er vedtatt.

Byggestart for akuttsjukehuset er planlagt høsten 2020 og en forventar full drift ved sjukehuset 1. halvår 2024.