Skanskas oppdragsgiver er Kongsberg Kommunale Eiendoms KF og det er et internt arbeidsfellesskap bestående av Skanska Husfabrikken og Skanska DK Drammen som skal gjennomføre kontraktsarbeidene. Prosjektet har fått navnet Edvardsløkka Omsorgsboliger og har et bruttoareal på 5 358 kvadratmeter.

Et viktig prosjekt for nærmiljøet

Edvardsløkka Omsorgsboliger vil bli et plusshus som produserer mer energi enn det forbruker, med utstrakt bruk av massivtre. Komplekset skal inneholde 48 omsorgsboliger med fellesfunksjoner, sentralkjøkken, dagsenter og tannhelsetjeneste.

– Vi er godt fornøyd med å ha kommet i mål med samhandlingsfasen, og ser fram til et godt samarbeid med Skanska, sier eiendomsdirektør Brynjar Henriksen i Kongsberg Kommunale Eiendom KF.

Grønne ambisjoner
Prosjektet har høye miljøambisjoner for både materialbruk og energieffektivitet og i det arbeidet har Skanska Teknikk vært svært viktig. Bygget skal oppføres som et plusshus og med utstrakt bruk av massivtre. Prosjektet ble vunnet i februar i år i en tilbudskonkurranse hvor det ble vektet 40 prosent på pris og resten på løsningsforslag og kvalitet. Siden da har prosjektet vært i samspillsfase for å optimalisere prosjektet sammen med kunden.

- Edvardsløkka Omsorgsboliger er et prosjekt vi har jobbet lenge med og som viser at vårt byggesystem med fabrikkproduserte elementer er velegnet til også denne typen prosjekter. Vi ser fram til å realisere prosjektet i tett samarbeid med kunden, sier Terje Mjøen, administrerende direktør i Skanska Husfabrikken.

Prosjektet skal ferdigstilles i juni 2021.