Det er nemlig ikke foretatt noen systematisk undersøkelser av hvordan passivhusbygg fungerer i praksis i Norge. Klima og miljø i passivhus skal endelig dokumenteres og det er blant annet seniorforsker, Tor Helge Dokka i SINTEF Byggforsk tilfreds med. Dokka sier til www.tu.no:

Fått kritikk
- Vi har fått mye kritikk for at vi ikke har etterprøvd passivhus på en god måte. Dette er svaret. Fra å ha teoretiske beregninger og labmålinger får vi etter hvert harde fakta om hva som fungerer.

Forskningsprogrammet skal gå over fire år. I tillegg til Lavenergiprogrammet som tok initiativet og som står som prosjekteier er SINTEF Byggforsk med. Det samme er NTNU, Universitet i Agder samt en gruppe aktører i byggenæringen.

Store forskjeller
Meningen er at forskerne skal vurdere reell energibruk og sammenlikne dette med beregnet energibruk. Boligene skal utstyres med sensorer for fukt, temperatur og CO2 innhold. Beskrivelser og løsninger skal evalueres, og det samme skal kostnader og lønnsomhet.

- VI vet at det er store forskjeller i energibruk fra bolig til bolig. Det blir interessant å se hvor mange enheter vi må ha før det jevner seg ut. Det blir også spennende å se hvordan utbyggerne løser dette med fukt, sier Tor Helge Dokka.

Resultatet av evalueringen skal gjøres tilgjengelig på nettstedet www.lavenergiprogrammet.no.