- FORNY AS skal være et spesialisert selskap på renovering og ombygging med stor vekt på energi og miljø, opplyser adm. direktør Magnus Aune Hvam, - vår ambisjon er å bli markedsleder i dette segmentet. I første omgang vil vi konsentrere oss om Oslo-regionen som har et betydelig markedspotensial, fremholder Hvam, som inntil desember 2011 var adm. direktør i Skanska Bolig AS.

Bygger opp kjernekompetanse
- Vi vil bruke 2012 til å bygge opp en slagkraftig virksomhet med dyktige og kompetente medarbeidere på renovering og ombygging, energiomlegging og energieffektivisering, sier Hvam.

Utradisjonell og offensiv
- FORNY skal være en moderne fremoverlent og offensiv entreprenør som ikke godtar vedtatte sannheter i bransjen, som jeg opplever kan være til hinder for at ambisiøse miljømålsetninger nås på en lønnsom måte for kunden, sier Hvam.

Vurderte flere alternativer
BackeGruppen vurderte forskjellige alternativer for å komme inn på ROT-markedet.
- Bakgrunn for at vi har valt å satse gjennom ei eiga nyetablering, er at vi ønskjer å bygge eit selskap som framstår med ein klår og tydeleg profil i marknaden, opplyser Kurt Opseth, administrerende direktør i Backe Entreprenør Holding