Flengsrud slutter i Ahlsell Norge 15. september.

— Tidspunktet er riktig når jeg ser på hvor vi har kommet og hvor vi skal. For å løfte Ahlsell videre trengs det ny energi. Etter sju år som administrerende direktør i Ahlsell Norge og mer enn 30 år som toppleder med høyt tempo, ønsker jeg å prioritere tiden min på en annen måte. Det har vært en spennende jobb, men også krevende, og jeg tror det er bra for selskapet å gjøre et skifte, sier Flengsrud.

— Rune har bygget en solid organisasjon i Ahlsell Norge. Gjennom sin energiske lederstil og solide kunnskap om bransjen har han sørget for en betydelig vekst og en svært god resultatutvikling. Ahlsell er ikke et «one-man-show», men Rune fortjener ekstra ros for jobben han har gjort med å posisjonere selskapet i det norske markedet, sier konsernsjef Claes Seldeby i en pressemelding.

Rekrutterer fra egne rekker

Å finne noen som kan sikre fortsatt vekst og stabilitet var viktigst under jakten på Flengsruds erstatter.

— Vi har lett både eksternt og internt etter Runes etterfølger, og er svært glade for at Runar ønsker å ta over. Han kjenner strategien, menneskene og virksomheten godt, slik at vi kan fortsette fremover med full fart og ikke tape moment. Vi ser også frem til å få Runar med i konsernledergruppen, hvor han vil ta med gode eksempler på hva vi har gjort bra i Norge, sier Seldeby.

Hansesætre kommer fra jobben som salgsdirektør i Ahlsell Norge, som han har hatt de siste sju årene.

— Som salgsdirektør viste Runar seg som en dyktig og strukturert leder, som sørger for kreativitet og fremdrift, samtidig som han følger opp og drar i land aktiviteter som settes i gang. Han har vist god evne til rask omstilling og strategisk tangegang i komplekse situasjoner. Det blir viktig i tiden fremover, i et globalt marked som fremdeles er preget av ustabilitet og en utfordrende forsyningssituasjon, sier Seldeby.

Videre satsing på sosial-, økonomisk- og miljømessig bærekraft

Det er en spent påtroppende administrerende direktør som nå tar plass i lederstolen.

— Jeg kjenner på ydmykheten når jeg nå skal fylle Rune sine sko. Vi leverer gode resultater, har et høyt engasjement hos våre ansatte og vi har kunder og leverandører som er glade i å jobbe med Ahlsell – i Norge og ellers. Det som motiverer meg mest til å ta jobben er like vel potensialet vi enda ikke har realisert, sier Hansesætre.

— Enda flere kunder skal si «jeg får det jeg trenger hos Ahlsell». Enda flere skal møte kompetente og hyggelige mennesker i alle våre avdelinger. Og så skal vi fortsette den lønnsomme veksten vi har hatt i flere år – både organisk, men også gjennom riktige og gode oppkjøp.

En av storsatsningene som ble startet under Rune er utslippsfri transport ut til kunder. Denne satsningen er et fokusområde også for Runar.

— Utslippsfri transport ut til kunder innen utgangen av 2023 står fremdeles øverst på agendaen. Ahlsell har potensiale til å bli det mest bærekraftige selskapet i Norge og skape verdier for ansatte, eiere og storsamfunnet på en god måte, avslutter påtroppende administrerende direktør Hansesætre.