Søkertallene for 2024 viser en økning av søkere til yrkesfagene i nesten hele landet. Hele 53 % velger nå yrkesfag fremfor studiespesialisering.

– Rørleggerfaget er populært blant ungdom. Og det er ikke rart, mulighetene er veldig mange i faget og behovet for mennesker med svennebrev er nesten utømmelig, sier Eli H. Heyerdahl Eide, som har hatt hovedansvaret for rekrutteringskampanjen Bli Rørlegger i Rørentreprenørene Norge.

Utdanningsdirektoratet har nå offentliggjort søkertallet til videregående skole og VG 2. For rørleggerlinja er søkningen over forventning.

– Vi var forberedt på en liten nedgang etter år med kraftig vekst. Så opplever vi at tallene er svært stabile, med kun 14 færre søkere i år enn i fjor, påpeker Heyerdahl Eide.  

Æren for det gode resultatet må deles med bedrifter over hele landet som ønsker ungdom velkommen til praksisplasser og stor innsats fra både avdelings- og opplæringskontor landet over, og aktive rørambassadører.

Selv om det er noen få færre søkere i år, sammenlignet med i fjor, har andelen av VG 1 kullet videre til Rørleggerlinja på VG 2 en liten økning.  

Antall jenter har for første gang på mange år et fall, fra 72 til 55 jenter.  

– Det var færre jenter på vg1 bygg og anlegg i fjor, enn året før, det slår ut. Vi skal fortsatt jobbe for å rekruttere bredt til faget. Det er plass til mange flere jenter. Vi må jobbe for å tiltrekke oss dem, særlig fordi ungdomskullene blir mindre.  

På landsbasis er det Rogaland, Troms, Finnmark, Telemark, Vestfold og Agder som har vekst i søkere til rørleggerlinja. I de øvrige fylkene er søkertallene stort sett stabilt høye.