Årets konfeanse er den 14. i rekke og arrangeres om bord på det nye skipet Color Magic 28. – 30. november 2008. Konferansen åpnes av Turid Helle, avdelingsdirektør for energibruk i Enova SF.

Videre er det en rekke høyaktuelle temaer på programmet, flere. Mye tar utgangspunkt i at samarbeid og tverrfaglighet er nøkkelen til gode løsninger og målbare resultater. Skillet mellom de ulike fagfelt i byggeprosessen må bygges ned, og helhetsløsninger må velges i langt større grad enn i dag.

Konferansen vil bl.a. fokusere på hva som gjør at vi ikke får byggene energieffektive både med nybygg og rehabilitering. Hvordan skal vi få våre bygg intelligente, energieffektive og miljøriktige! Samarbeidet mellom
” Læring og næring ” blir også et viktig tema som blir tatt opp.

Gode erfaringer med slike konferanser de siste år har ført til en rekke tekniske, dokumenterbare energi- og miljøforbedringer i flere større og mindre næringsbygg. Her får du servert konkrete resultater.

Konferansen er et viktig steg på veien til "flere intelligente bygg".

Fredag 28.november
10.30 Innsjekking på Hjortneskaia, fremmøte i store konferansesal om bord.
11.15 Velkommen og praktiske opplysninger.
Innledning v/ driftsdirektør Lak Norang i Selvaag Forvaltning AS.
11.30 Åpning. Myndighetenes satsning på energieffektivisering
v/ avdelingsdirektør energibruk Turid Helle, Enova SF
11.50 Byggeforskrifter og energidirektiv. Seksjonsleder Sigurd Hoelsbrekken, SBE.
12.10 EU direktivet for energibruk i bygg, status for energimerking. Seksjonssjef Birger Bergesen, NVE

12.15 Kaffe

12.30 Nøkkelen til å klare kravene i TEK 09 i henhold til NS 3031 uten å forringe inneklimaet. Trond Torgeir Harsem, seksjonsleder Norconsult AS.
12.55 Effektive energiløsninger. Resultater fra energibesparende prosjekter og produkter
12.55 Gjennomførte tiltak i bygg med dokumenterte resultater.
Hans Skjulsvik, Siemens Building Technologies AS
13.10 Gjennomførte tiltak med gode resultater i Næringsbygg
Johnny Lie, KTPAS.
13.25 Praktisk gjennomføring av effektive energispareløsninger som monner Åsmund Holand, ISI-Tech AS.
13.40 Hvordan redusere energiforbruket å få et bedre innemiljø. Overlege Jan Vilhelm Bakke, Arbeidstilsynet.
13.55 Oppsummering og spørsmål

14.00 Båtavgang

14.10 Innsjekking i lugarer og lunsj i restaurant GRAND BUFFET (dekk 6 )
15.10 ”Dårlige utførelse fører til store varmetap, kontra energiriktige løsninger” v/markedssjef Lars Fillip Kolbu, Glava AS
15.25 Installasjon av DBV i bygg gir resultater, v/Dag.leder Pål Hansen,
SAAS Prosjekt AS
15.40 Glassfasader i bygg, v/ Dir. Sverre Tangen, Glass og fasadeforbundet.
15.55 Fra olje til andre energiformer. Teknisk direktør Bjørn Tore Larsen, VEKST.
16.10 Dynamisk lysstyring for det perfekte bygg. Rådgivende ingeniør Erlend Jensen, Cowi.
16.25 Prosjektsamarbeid; Læring og næring for energi og miljø!
Høyskolen i Oslo et egnet redskap for næringslivet

Energisimuleringer og forskriftskrav – Presentasjon av resultater. Professor Finn Drangsholt, Høyskolen i Oslo.

Nye måleinstrumenter – nye muligheter. Avdelingsingeniær Øystein Andersen, Høyskolen i Oslo.

Blir HiO et profesjonsuniversitet og hva betyr dette for bransjen? Førsteamamuensis Ole Melhus, Høyskolen i Oslo.
 

17.00 Kaffe

Fra klokken 17 blir det presentasjon av en lang rekke produkter.

Lørdag 29.november
begynner programmet med et foredrag ved Ole Daniel Enersen, redaktør av VVS-forum: A utomatikk: fortiden lever.

14.20 Teknisk Integrert Drift – systemintegrasjon i praksis. Vidar Henning Hansen, BSI As
14.30 Naturlig ventilering og kjøling av bygg. Jesber A. Kjeldsen, WindowMaster DK.
14.40 Enovas arbeid med og energieffektivisere bygninger. Seniorleder Energi, Frode Olav Gjerstad, Enova SF.
15.00 Paneldebatt om “Hva skal vi gjøre for å få våre bygg perfekte”
16.30 ”Fra møkk via fornybar energi til organisk gjødning” Total energi- og miljøplan for dyrefarmer i Armenia og Kaukasus. Store muligheter for norske leveranser !
v/ prosjektleder Rolf S. Kevin, Stiftelsen VEKST og delleverandør Kvernland Elektriske AS v/ Geir Egil Lea

Konferansen avsluttes med festmiddag i eget rom i Grand Buffet Restaurant.

Deltakeravgiften er kr. 8.850 med enkeltlugar. Dette omfatter alle måltider om bord.
 

Henvendelse: kho@vekst.no Kai Hollstedt, 91830574
vibeke.olsen@vekst.no 22708710 / 90727387