Regelverket tilsier hvordan man skal teste og sertifisere produkter for brannsikring av ventilasjonskanaler, men sier ingenting om hvilken løsning som bør velges. Selve testen utføres i en brannovn hvor man simulerer brann både inne i og utenfor ventilasjonskanalen. Målet er å forhindre brann og varmegjennomtrengning gjennom veggen eller dekket som ventilasjonskanalen passerer samt at varme brann-gasser ikke sprer seg inne i ventilasjonskanaler og antenner brennbart materiale på andre siden av brannskillet. Det finnes flere metoder for å klare en slik test, blant annet kan man isolere med tykk steinull utenpå kanalene for å sikre at temperaturen på kanalens overflate ikke overstiger tillatt temperatur, eller så kan man rett og slett stenge ventilasjonskanalen der den passerer ett brannskille. Det sier seg selv at det er svært kostbart, plass- og tidkrevende og isolere hele ventilasjonskanalen med tykk steinull. Dermed benytter man seg av brannspjeld i de fleste Europeiske land. Disse stenger ventilasjonskanalen ved 70-120 grader når det brenner. Benytter man seg av isolasjon, mister man til og med ofte en hel etasje hver 9. etasje på grunn av den ekstra plassen isolasjonen krever per etasje. Innenfor varegruppen brannspjeld så finnes det flere typer, mekaniske, elektriske og kjemiske brannspjeld. Polyseam produserer den kjemiske varianten i varemerket GRAFT. GRAFT Brannspjeld er designet med ett hurtig ekspanderende kjemisk materiale inne i spjeldet som lukkes automatisk på svært kort tid. Brannspjeldet begynner å reagere allerede på 100 ° C og har vist seg i tester å lukke på cirka 1 minutt, som er halvparten av tiden som kreves i test-standarden. GRAFT brannspjeld klarer enkelt også trykk-delen i testen. Det vil si at etter spjeldet har lukket seg, så skal den holde tilbake ett trykk på hele 300Pa. GRAFT kjemiske brannspjeld har en rekke andre fordeler også, spesielt sikkerhetsmessig, da spjeldet alltid uansett vil fungere i en brann. Spjeldet er også helt vedlikeholdsfri og krever ingen tilkobling til strøm eller alarm. Det kjemiske brannspjeldet er således den mest økonomisk gunstige løsningen på markedet i dag, og helt klart ett naturlig valg. En annen fordel med GRAFT brannspjeld er at utsparingen der hvor kanalene passerer, kan inneholde én ventilasjonskanal eller flere ventilasjonskanaler. Man kan også føre gjennom andre tekniske gjennomføringer som kabler, kabelbroer og rør i samme utsparing. Dette er i mange tilfeller slik det gjøres i praksis på bygg, spesielt i sjakter, så her har man som eneste produkt på markedet endelig en sertifisert løsning som tilfredsstiller hvordan det gjøres i praksis. Steng inne og trekk ut prinsippet, både i pose og sekk  En kombinert steng inne og trekk ut løsning er basert på at man hindrer brannspredning ved å lukke brannen inne i den enkelte branncellen samt at man benytter ventilasjonsanlegget utenfor området i brann til å trekke ut røyk som har sivet ut fra branncellen. Brannspjeldene vil lukke seg i brann-området, men ikke i deler av en bygning som ikke er i brann. Man oppnår da i tillegg til at man hindrer brannen i å spre seg og redusere røykutvikling i bygget ellers, noe som ikke bare sikrer bygningsdeler men også menneskene som oppholder seg i bygget. GRAFT brannspjeld har levetid på mer enn 50 år, slik at brannspjeldene skal fungere i samme livsløp som ventilasjons-anlegget. GRAFT brannspjeld produseres av Polyseam og leveres i Norge av Ventistål AS. Link til Ventistål > https://www.ventistal.no/produkter/item/686-kjemiske-brannspjeld