Peter Juul er med sine mange års erfaring fra salg og bransjekunnskap fra GROHE, hvor han senest var General Manager
for de nordiske og baltiske land, den perfekte personen til å gjennomføre Dansanis strategi, hvor et av målene er å øke
omsetningen og utnytte kapasiteten på fabrikken i Danmark, skriver selskapet i en pressemelding.

- Den primære oppgaven blir i samarbeid med lande-sjefene å utarbeide en klar vekststrategi for de enkelte markeder. Vi
skal ha kunden i sentrum samtidig med at vi utnytter det potensiale som allerede i dag er i Dansanis to varemerker, uttaler
Juul.

- Vi ser et stort potensial i markedet og vil styrke vår posisjon ytterligere gjennom økte investeringer i
varemerkene, medarbeidere, produktutvikling og marketing.

Norge er et stort og vesentlig marked, hvor vi fortsatt ser muligheter for vekst. Det betyr at vi fortsetter vårt fokus på
utvikling sammen med eksisterende forhandlere. Samtidig ønsker vi å øke innsatsen og markedsføringen målrettet mot
sluttbrukeren, skriver selskapet videre. 

-  tillegg vil vi styrke våre innsatser i prosjektmarkedet. Vi kommer derfor til å arbeide målrettet med de muligheter vi ser
der, og øke kjennskapet til de produkter vi har som passer perfekt til prosjektområdet pga. våre løsninger med enkel
montering, lang holdbarhet og fokus på bærekraftige løsninger.

- Vår kvalitet, produksjon og sterke forsyningskjede er fininnstilt og klar for vekst. Vi har sikret oss at vi har komponenter på
lager, så vi kan levere på samme høye nivå fremover, avslutter Peter Juul.