- Vi ser frem til å få Rune på laget. Med Runes erfaringsbakgrunn kan vi videreutvikle den norske organisasjonen i tråd med kundenes krav. OSO Hotwater er i stadig vekst og som markedsledende er det viktig at vi har de riktige menneskene i vår organisasjon, sier salgsdirektør Lars Ødegård.

- OSO Hotwater er Europas ledende produsent av rustfrie varmtvannsberedere og markedsleder i Norge gjennom 90 år. Vi er en norskeid familiebedrift med høyteknologisk produksjon i Norge og Sverige, 200 medarbeidere og omsetning på ca. 700 MNOK, sier Ødegård til slutt i meldingen.