Under VVS-dagene i forrige måned deltok rørleggere og andre interesserte i en konkurranse hvor de kunne teste ut hvor kjapt de greide å montere styringsenheten i en varmtvannsbereder. OSO medgir at det er mange spørsmål rundt installeringen, men når enheten først er montert skikkelig, er det ikke noe etterarbeid i kraft av tuning og justering.

VVSforum møtte Patrick Fjeld på utstillingsstanden til OSO Hotwater. Han ble ansatt som Regionsansvarlig Øst i OSO Hotwater i mai i år og kommer fra Brødrene Dahl, hvor han arbeidet med VVS. 

Fjeld har tidligere vært ansatt som prosjektleder både hos Bravida og Østlandske VVS og er utdannet rørlegger. Han skal ha ansvar for oppfølging av kunder og prosjekter i Oslo, Akershus og Østfold.

- Det er veldig ok å være ute i felt for å møte kunder igjen. Det har blitt mye snakk og produktpresentasjoner på telefon og Teams de siste årene, jeg har savnet å se folk. OSO er jo en kjent aktør med mange spennende muligheter og står for et svært godt produkt. Derfor er det gøy å komme skikkelig i gang i den nye jobben, sier han.

OSO har levert varmtvannsberedere til norske husholdninger siden 1932 og har nå utviklet OSO Charge, en smart styringsenhet som kobles til berederen og gir forbrukeren kontroll over strøm- og varmtvannsforbruket. Rundt 15 prosent av all strømforbruk i norske hjem går til oppvarming av vann. Og ofte skjer det samtidig, spesielt om morgenen på hverdager, før nordmenn drar på skole eller jobb.

En smart varmtvannstank reduserer ikke energibruken, men passer på at oppvarmingen skjer i perioder på døgnet med lavest strømpris. Ved å installere OSO Charge og energieffektive beredere kan man få støtte fra Enova på inntil 5 000 kroner.

Maskinlæring og app er nøkler til god styring

Fjeld er entusiastisk når han beskriver det nye produktet:

- Det er en smartstyringsvariant som kan ettermonteres på beredere som Saga S200 og 300, og Saga SX 200 og 300, produsert etter 26. september 2017. Man trenger derfor ikke å kjøpe ny hvis man allerede har en av disse OSO varmtvannsberederne. I disse tider er det jo veldig smart å styre berederen etter strømprisene og ha nok varmtvann når det trengs. OSO Charge lærer seg hvordan husstanden bruker vann og har automatisk optimalisering mot strømbørsen Nord Pool spot, forklarer Fjeld.

Han medgir at regelmessig og forutsigbar bruk er det beste. Om hele fotballaget kommer innom, så kobler Charge ut sparefunksjonen og varmer vannet som normalt.

- Det viktigste for OSO er alltid å levere varmtvann. Det ligger maskinlæring i enheten som lærer seg hvordan beboerne bruker vannet daglig. Blir det store avvik, vil den hindre at man går tomt for varmtvann. 

Som en del av OSO Charge er det blitt utviklet en mobil-app som gir kontroll over forbruket og oversikt over hvordan det er mulig å spare strøm. «OSO inCharge» henter inn spotpriser daglig fra Nord Pool, viser hvor mye varmtvann som er tilgjengeli,g samt gir mulighet for å sette bereder i dvalemodus. Da spares det energi samtidig som det er en preventiv anordning mot bakterievekst. Oppvarmingen starter automatisk igjen døgnet før man kommer hjem igjen fra ferie.

Satser på kontinuerlig service

Som med alle nyvinninger er det alltid spørsmål fra dem som skal gjøre jobben med å installere, i dette tilfellet rørleggerne.

- Ja, det er rørleggeren som setter den opp, og det er mulig for dem å ringe oss hele tiden. Vi får mange telefoner med spørsmål om produktet, noe som er helt naturlig i en startfase, mener han og fortsetter:

- Det er spørsmål om hvordan du gjør det, og så er det noe på support. Men når du har satt opp produktet, trenger du som installatør i prinsippet ikke gjøre noe mer.

Feil er blitt meldt inn på grunn av dårlig wifi-signal

- Dette har løst seg ganske greit. Ofte holder det at kunden bytter til 2,4GHz på hjemmenettverket fordi 2,4 GHz har bedre rekkevidde, eller at det settes inn en wifi-forsterker, forklarer Fjeld.

OSO Hotwater skapte en del oppmerksomhet under VVS-dagene ved at besøkende kunne delta i en konkurranse for å vinne en Charge-styringsenhet. En konkurranse med premie, kombinert med læring, syntes å slå an i den tiden VVSforum var på besøk hos OSO. Det var høy stemning blant dem som deltok.

Saken fortsetter under bildet:

Fjeld OSO-1.jpg

- Jeg føler at rørleggerne skjønner produktet, men vi har samtidig nettopp begynt å levere skikkelig, så vi har ikke fått testet den ute i markedet over tid. Derfor har vi konkurranse i dag for å teste hvem som kjappest kan montere en OSO Charge i berederen, sier Fjeld.

Og hvordan markedsføres så produktet?
- Vi får mye hjelp fra kjedene, samarbeidspartnerne og rørleggere. Det kjøres TV-kampanjer via rørkjedene. Men, du vet, varmtvann kommer fra springen. Den jevne nordmann tenker ikke over at de har en varmtvannstank bereder før den ikke funker lenger. Da blir det rush på å reparere eller skaffe en ny.

Argumenter for å kikke nærmere på OSO Charge:
* Prisoptimalisering integrert mot Nord Pool spot - vannet varmes i prinsippet kun opp når strømprisen er lav
* Enkel styring og oversikt via mobil-app - flere lag med sikkerhet, både i maskinvare og programvare. (legionellabeskyttelse og frostsikring innebygd)
* Oversikt over vannforbruket; hvor mange liter varmtvann er tilgjengelig? Hva betyr det i praksis i antall dusjer eller bad?
* Kan programmere berederen når man borte. Da vil den bruke minst mulig strøm i fraværsperiodene