Det sier adm.direktør Marianne W. Røiseland i Rørentreprenørene Norge i en kommentar til VVSforum etter at regjeringen nå har fremmet et nytt forslag til ny opplæringslov hvor det er foreslått en del endringer som rokker ved helt sentrale elementer i fagopplæringen, og snur opp ned på hvordan finansieringen, oppgavene og rollene skal fordeles i fremtiden. 

- Opplæringsloven har mange gode intensjoner, men i forhold til opplæringsloven håper og tror vi politikerne tenker seg godt om.

Les også: - Ny opplæringslov rokker ved sentrale elementer i fagopplæringen

- Hvis opplæringskontorene svekkes er vi urolig for at det blir færre lærlinger i rørleggerfaget og at færre får svennebrevet. Vi risikerer også at lærlingene får ulik opplæring i forhold til hvilken bedrift de har læretiden i eller hvor i landet de bor. Det vil svekke rørleggeryrket.

RørNorge mener det er viktig at opplæringskontorene er part i lærekontrakten på lik linje med bedrift og fylkeskommunen.

- Nå jobber vi sammen i BNL-familien og med alle som er glad i fagopplæringen inn mot behandlingen i Stortinget 20. april.