- Det nye navnet speiler i større grad deres oppdrag og er enklere å forstå, sa Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete som åpnet seminaret som samlet mange sentrale aktører i byggesektoren. Statsråden takket direktoratet for alt arbeidet som er lagt ned rundt navneendringen, flytting til nye lokaler og åpning av avdelingen for sentral godkjenning på Gjøvik.

Fokus på samarbeid
I sitt innlegg la Morten Lie, direktør i Direktoratet for byggkvalitet, sterk vekt på at direktoratet fremover ønsker et tett samarbeid med byggenæringen.

- Vi har tatt på oss en ambisiøs rolle om å vise vei til gode bygg og omgivelser. Vi kan ikke skape kvalitet alene, men er avhengige av og opptatt av en åpen dialog og konstruktivt samarbeid med alle aktørene for sammen å skape kvalitet, sa Lie.

Direktoratet vil i 2012 invitere aktører fra bransjen til konkret samarbeid for å få byggereglene til å virke etter hensikten og samarbeid om utfordringene klimaendringene medfører for bygg.

Kompetanseutvikling
Kompetanseutvikling, samhandling og direktoratets bidrag sto også sentralt i de øvrige innleggene på seminaret. Adm. dir. Petter Eiken i Skanska understreket behovet for økt kompetanse og pekte på at det offentlige spiller en sentral rolle både som krevende kunde, ved å utvikle et hensiktsmessig regelverk og ved å bidra til kompetansebygging.

Byggesakssjef Paul Paulsen i Stavanger kommune understreket behovet for et fortsatt godt samarbeid mellom direktoratet og kommunale bygningsmyndigheter, spesielt i forhold til tilsyn. Avdelingsleder Øivind Rooth i direktoratet viste hvordan IKT kan bidra til bedre samhandling og mer effektive byggesaksprosesser. Avslutningsvis viste daglig leder Guro Hauge i Lavenergiprogrammet hvordan en gjennom samarbeid mellom offentlige og private aktører kan drive offensiv kompetansebygging i byggsektoren.