– Strømprisene og klimakrisen har gjort at etterspørselen etter solceller er på all time high, og flere og flere bygningseiere ønsker nå å etterinstallere solceller på sine bygninger, forteller Ari Soilammi, utviklingssjef i RIF, i en pressemelding.

Multiconsult har nylig kommet med en rapport på vegne av Solenergiklyngen, som viser at potensialet for sol på bygg i Norge er cirka 66 TWh.

– Det tilsvarer rundt halvparten av dagens vannkraftproduksjon. På kort og mellomlang sikt er det realistisk å bygge ut minst 30 TWh med solkraft på eksisterende bygg i Norge. Montering av solcelleanlegg på eksisterende bygg er altså tiltak som er svært ønsket, både av eierne av bygningene og av samfunnet, skriver partene.

Multiconsult, RIF, og CMS Kluge viser til i brevet til KDD at de kjenner til flere tilfeller hvor det er planlagt å montere solcelleanlegg på eksisterende bygg, er vanskelig å dokumentere at dagens krav til konstruksjonssikkerhet vil være oppfylt.

Soilammi i RIF sier at partene mener det er mulig å legge til rette for at endringslovens formål vil bli oppfylt. Det må komme bestemmelser eller uttalelser i forskrift eller i veilederen som gir tiltakshaverne, prosjekterende og kommunene retningslinjer for hva som må til for at montering av et solcelleanlegg skal anses forsvarlig, selv om det altså ikke kan dokumenteres at dagens tekniske krav er oppfylt.

Målet til RIF, Multiconsult og CMS Kluge er at det i fellesskap kan utarbeides forskrift og/eller veileder som bidrar til at endringslovens formål oppfylles i praksis.

– En god veileder vil legge til rette for effektiv og forutsigbar saksbehandling av tiltak hvor utbygger vurderer å bygge solceller på eksisterende bygg.

– Regelverk og kommunal saksbehandlingspraksis må ikke bli en bremsekloss for et viktig og riktig tiltak, særlig nå som energiprisene er høye og både næringsliv og privathusstander ønsker å få montert solceller, sier Soilammi avslutningsvis.