Veidekke skrev torsdag denne uken kontrakt med M17 Utvikling AS (50/50 OBOS og Veidekke Eiendom) om å bygge boligprosjektet Middelthunet med 329 leiligheter på Majorstua i Oslo. Oppdraget er verdt drøyt en milliard kroner ekskl. mva. I løpet av fem måneder ble det solgt boliger for 1,6 milliard kroner i prosjektet. - Det har vært enorm interesse for boligene. På første salgstrinn ble 42 av 46 leiligheter revet vekk i løpet av halvannen time, og på andre sagstrinn ble alt utsolgt i løpet av en time. Status nå er at 185 av 235 er solgt. Selv om siste bygg med 94 boliger først legges ut for salg på nyåret, setter vi i gang byggingen av hele prosjektet nå, sier konserndirektør boligutvikling Arne Baumann i OBOS. På Middelthunet erstattes Nordeas gamle hovedkontor med hjem som gir lys i vinduene og liv i gatene også etter kontortid. Dette skal bli et topp moderne og attraktivt bomiljø med store uteområder og et mangfold av muligheter. - Vi er stolte over prosjektet som vi har utviklet i tett og godt samarbeid med OBOS helt fra vi kjøpte tomten sammen i 2011. Dette er den største byggekontrakten for et boligprosjekt i Veidekkes historie, og det er så langt vi vet også Norges største. Vi gleder oss til endelig å komme i gang med byggingen, sier konsernsjef Jimmy Bengtsson i Veidekke. Prosjektet Middelthunet består av tre bygg på henholdsvis 10, 12 og 14 etasjer over en parkeringskjeller, totalt 45.500 m2 BTA inkludert en barnehage. De 329 leilighetene får høy standard og kvalitet og varierer i størrelsen fra 43 m2 til 390 m2. Beliggenhet er svært attraktiv inntil Frognerparken og med butikker, kultur, spisesteder og trafikknutepunkter i umiddelbar nærhet. Prosjektet blir gjennomført fossilfritt (rive- og byggearbeidene). Rivearbeidene har kommet langt, mens grunnarbeidene starter i oktober/november. Leilighetene er planlagt ferdigstilt i løpet av 2022. Les mer om prosjektet her: www.middelthunet.no