Studiet er tilrettelagt for de som ønsker å studere ved siden av arbeidet, og det er ORME fagskole (Orkdal og Meldal vgs) som samarbeider med Fosen vgs om å etablere det nye fagskolestudiet.

Søknadsfristen for første opptaksrunde er 15. april, og studiestart i august.

Her er lenke til studietilbodet, med kursbrosjyre og studieplan.
 

Desentralisert 2-årig fagskole i energiledelse

Opptaksgrunnlaget er fullført videregående skole med relevant fagbrev, men også annen bakgrunn kan gi opptak gjennom realkompetansevurdering.

Målet med studiet er å gi fagteknikeren i energiledelse grunnleggende forståelse for bygningsteknologi, industriprosesser, energieffektivisering, energiøkonomi og rådgivingsprosesser, og gjøre dem i stand til å lede arbeidet med sertifisering i følge standard for energiledelse.

En energirådgiver fra fagskolen skal også kunne gå inn som energileder i bedrifter, ansatt i rådgivingsfirma, i offentlig forvaltning og andre steder det er behov for ansatte med kunnskaper om energiteknologi og energiøkonomi.

ORME fagskole/ Fosen ressurs har nasjonal godkjenning på studiet, slik at studentene har fulle rettigheter i Lånekassa.

Prosjektutviklingen er finansiert av Fosenkraft AS og ORME fagskole, og innholdet er utformet i samarbeidet med Enova, Siemens, fleire lokale energiselskap og konsulentselskap på energisektoren.