- Kulvent skal gjøre det enkelt å ha lærlinger – og sikrer rekruttering til bransjen, uttaler VKE i en melding.

- Det nye opplæringskontoret har som mål å sikre rekruttering til skolene, samt sørge for at man har bedrifter som kan ta imot elever så de får fullført utdanningen. Vi skal tilby alle relevante kurs lærlingene trenger for raskt å kunne komme i arbeid, og dermed kvalitetssikre elevenes opplæring. Vi skal også veilede og hjelpe bedriftene med alt det praktiske knyttet til det å ha lærlinger, opplyser VKE videre. 

Thomas Bergersen er kontaktperson i Kulvent, og han ønsker mange bedrifter som medlemmer i opplæringskontoret.
- Alle bedrifter er velkomne uansett om dere har lærlinger eller ikke akkurat nå. Trenger dere folk, er det ekstra aktuelt å bli medlem. Kulvent hjelper dere med å ansette lærling, passer på at fagplanen blir fulgt, bidrar med kursing og annet praktisk. Dette er nytt og ferskt, så vi ønsker alle som vil vite mer om opplæringskontoret, ta kontakt med oss. For ordens skyld kan jeg nevne at medlemskap i Kulvent er helt gratis. 

Styret for Kulvent

Espen Rønning, VKE – styreleder
Erik Hoksrød, NKF
Einar Gulbrandsen, NOVAP
Marie Helen Larsen Reinnel, EPTEC
Stig Uthushagen, GK Norge AS
Sindre Olsen, Therma Industri AS
Kristoffer Borge, Coolteam AS
Henning Friis, Luftkvalitet AS