Kenneth Magnussen er ansatt som Montasjeleder Entreprise i GK Norge, Lillehammer.

2. februar 2015 tiltrådte  Kenneth Magnussen stillingen som Montasjeleder i Entreprise avdelingen i GK Norge, på Lillehammer. 

Kenneth er 30 år og kommer sist fra Raufoss Tak og Blikk AS, hvor han jobbet som blikkenslager. De siste årene her var han også formann og BAS hovedsakelig med ventilasjonsmontering. Her hadde han også ansvar for oppfølging av montører ute på byggeplass, oppfølging av bestillinger av varer, oppfølging av fremdrift, samt økonomisk oppfølging i de ulike prosjektene. Han er utdannet med svennebrev som Kobber og Blikkenslager, og studerer nå deltid ved Fagskolen Innlandet på linjen KEM (Klima Miljø Energi). Våren 2017 vil han være ferdig utdannet Fagskole ingeniør.

I GK vil han i all hovedsak jobbe som Montasjeleder, med oppgaver som: oppfølging av fremdrift ute på byggeplass, ansvar for bestillinger, samt bistå prosjektlederne etter behov.

GK ønsker Kenneth velkommen  til GK og lykke til med nye utfordringer!

Snezana Babic er ansatt som Serviceleder Byggautomasjon i GK Norge, Oslo.

1. februar 2015 tiltrådte Snezana Babic stillingen som Serviceleder i Byggautomasjons avdelingen i GK Norge, i Oslo. 

Snezana er 38 år og kommer sist fra stillingen som Servicecontroller hos Siemens AS. Her jobbet innen ulike serviceprosjekter, hasteoppdrag, samt oppfølging av ulike avviksordre. Hun var her også ansvarlig for opprettelser av prosjekter, rapportering og kontroll av kostnader, fakturering og ferdigstillelse av prosjekter. Hun er utdannet økonom ved Universitetet i Beograd.

I GK vil hun i all hovedsak jobbe som Serviceleder med oppgaver som: Administrativ oppfølging av teknikere og prosjektledere, allokeringer, controlling og fakturering/avslutning av hasteoppdrag, avviksordre og prosjekter.

GK ønsker Snezana velkommen  til GK og lykke til med nye utfordringer!

Peter Rustad er ansatt som Serviceingeniør Kulde i GK Norge, Oslo.

19. januar 2015 tiltrådte Peter Rustad stillingen som Serviceingeniør i Kulde avdelingen i GK Norge, i Oslo. 

Peter er 32 år og kommer fra Rustad Kulde AS, hvor han var selvstendig næringsdrivende. Her var han daglig leder og montør, med ulike oppdrag innen store isvannsmaskiner til små isvannsmaskiner.

I GK vil han i all hovedsak jobbe som Serviceingeniør med oppgaver som: Oppstart av RC og Samsung maskiner, styre mindre prosjekter og behandle hastesaker og akutt service.

GK ønsker Peter velkommen til GK og lykke til med nye utfordringer!