Rugnes gleder seg over at stadig flere bruker varmekniven han utviklet i spann med Armaturjonsson for å gjøre det enkelt å lage spor i isoporen til rørene, og ikke minst at metoden ble tatt i RørNorges lærebok «Bli Rørlegger – Fagteori». Med det, har han løst et utbredt problem i bransjen. At det også  fungerer mot frost, kan vi sette to streker under etter flere perioder med ekstremkulde i deler av landet.

- Det har vært enorm pågang etter å tine og skifte ut frosne rør. Men jeg har ikke opplevd at det har frosset i rør jeg har slisset ned. Problemene har ofte vært i overgangen mellom nytt og gammelt rørsystem. Det er godt å kunne legge seg om kvelden og vite at rørene ligger frostsikre, selv i sterk kulde over lang tid. 

Saken fortsetter under bildet:

Skal man legge på armering, må man slisse ned trekkerør som man stikker gulvvarmerørene inn i og bort til skap. Her er det også tatt høyde for litt ekspansjon ved å legge rørene i S-form.

Løser utfordringene

Nettopp å finne løsninger på utfordringer han møter i hverdagen som rørlegger i Vegårdshei, bruker han mye tankevirksomhet på. Et resultat av nettopp det, er konseptet han har kalt «ZoneGulvvarme» for å sikre kunden et golvvarmeanlegg som kan reguleres 100 prosent i alle rom. Det innebærer bruk av krysningsbruer, forteller han.

- Det er ulike måter å legge ned tilførselen på, slik at den blir isolert. Ikke bare for kulde, men for at kunden skal få et anlegg som er mulig å regulere. Ved å bruke krysningsbroer kan man, som navnet tilsier, krysse rør ved å legge dem i ulike lag med isopor uten at de kommer i konflikt med hverandre, forklarer han.

- Ved å bruke krysningsbro som føringsvei opp på og inn i neste lag, slipper man utfordringer med luft. I stedet for å bruke 2x100 mm eps/xps, bruker man heller 2x50 mm for å lage et lag for å kunne krysse rørene med isolasjon imellom. Det bygger ikke noe høyere selv om man legger isolasjonen i to lag.

Med hjelp av skjærebordet til Armaturjonsson kan man enkelt lage kilene som man slisser seg opppå. 
 

Konsekvensvarme

Et sonegolvvarme-anlegg kreves nettopp at man gjør tiltak mot uønsket tilført konsekvensvarme. Det handler om hvordan anlegget blir planlagt og bygd, påpeker han.

- Legges gulvvarme på armering, slisses det ned trekkerør i isoporlag nummer én, og kommer dermed fint opp der som kursen skal starte.  Dette gir økt fleksibilitet til å kunne starte med returen, slik at man bygger på kurs nummer en i det aktuelle rommet. Når man stikker rørene inn i trekkerørene, leser man av meter med tilførsler. På den måten har man målet til det siste røret som skal inn.

Saken fortsetter under bildet:

Krysningsbro

Denne metoden kan også brukes om rørene skal legges oppå EPS-plater med spor.

- Skal rørene legges på skinner, kan man bruke el-kniven for å slisse ned i lag nummer to. Da begynner man lengst borte og bygger seg mot sentralen.

- Tradisjonelt går rørene gjennom et rom uten å bli isolert, som ofte skaper utfordringer for kunden. Om du derimot slisser ned alt av tilførsler,  kan anlegget reguleres 100 prosent uten at det får konsekvensvarme i andre rom.

Rugnes trekker også fram gulvvarmeskapet som et viktig element.

- Skapet plasseres ofte i grunne vegger, som ikke gjør det mulig å isolere tilstrekkelig bak skapet. Jeg plasserer det i en vegg som er 20 centimeter tykk, som gjør det mulig å isolere bort uønsket oppvarming av tilstøtende rom. 

Godt alternativ til strøm

Med Vegårdshei-karens måte å løse prosjektene på, fungerer vannbåren gulvvarme like effektiv som med elektrisk gulvvarme. Det vil si at rørleggeren blir enda mer konkurransedyktig

- Elektrikeren legger elektriske kabler kun i det aktuelle rommet. Ved å slisse ned rørene, oppnår vi den samme muligheten til å regulere temperaturen. Det blir i tillegg en helt annen kvalitet ved å legge gulvvarme på denne måten. Man får en høyere turtemperatur inn i rommet, som gjør det veldig energieffektivt.

- Om vi regner at det gjennomsnittlig er 20 meter med tilførsler på hver kurs, ville det gitt vesentlig varmetap om de hadde ligget i betongen. Når vi i tillegg vet at regjeringen ønsker å satse mer på vannbåren gulvvarme, er det ekstra moro å kunne presentere en slik løsning. 

Saken fortsetter under bildet:

 

Omtanke for kunden

Ved overlevering av anlegget, går alltid Rungnes sammen med kunden med termografiapparat for vise resultatet av arbeidet.

- På den måten vil kunden lettere forstå hvordan anlegget er bygd opp og hvordan det fungerer, og vil forhåpentligvis anbefale det til venner og bekjente. Hele grunnlaget for hvordan anlegget vil fungere ligger i hvordan man legger rørene.

- «ZoneGulvvarme» er skapt med omtanke og kjærlighet for kunden! 

Se video på hvordan rørene puttes inn i trekkerør og hvordan krysningsbroer gjøres:

Putter inn rør i trekkerør

Kryssningsbro